19 de Xullo de 2024

,

Santa Rufina
19 de Xullo de 2024

,

Santa Rufina

Charla: «Escoitemos o berro da Amazonía!»

Charla: «Escoitemos o berro da Amazonía!»
Foto: Una expedición de la Amazonía visita Galicia del 5 al 9 de junio para alertar de los peligros que padece el gran “pulmón del mundo”.

Unha expedición da  Amazonía visita Galicia do 5 ao 9 de xuño para alertar dos perigos que padece o gran “pulmón do mundo”.

Fernando López  sj,  Arizete Miranda e  Raimunda  Paixao, son os membros do Equipo Itinerante da Rede Eclesial  Panamazónica (REPAM) que estarán na visita.

O futuro do planeta e dos pobos amazónicos atópase ameazado pola incursión nos seus territorios de  megaempresas que atentan contra a sustentabilidade ambiental e contra os dereitos humanos.

Galicia, por medio das súas delegacións en Vigo, Santiago de Compostela e A Coruña, acollerá a visita de tres membros do Equipo Itinerante da  REPAM e do Consello  Indixenista Misioneiro (CIMI), organización vinculada á Compañía de Xesús e que escoita, acompaña e defende os dereitos dos pobos amazónicos. Trátase do xesuíta canario Fernando López, natural da Palma, e con máis de 20 anos de traballo como misioneiro nesa parte do mundo,  Arizete Miranda, muller indíxena brasileira e relixiosa e  Raimunda  Paixao, misioneira do Equipo Itinerante ao que pertencen os tres.

A visita enmárcase dentro do Reto  Amazonía que este ano comparten as delegacións galegas, tanto para a sensibilización sobre esta realidade como co financiamento de diversos proxectos educativos, humanitarios e de saúde na zona, así como na defensa dos dereitos da etnia  Sateré  Mawé da  Amazonía brasileira.

O Equipo itinerante creouse en 1998 grazas a Claudio  Perani  sj, o seu pai inspirador, que foi o primeiro superior da rexión amazónica. O proxecto naceu de escóitaa atenta dos clamores, desexos e esperanzas dos pobos amazónicos. E así, xunto a estes pobos, o Equipo Itinerante vai atopando a mellor maneira de colocarse ao servizo da vida, da humanización das relacións e da promoción da xustiza, tecendo redes entre as

persoas, comunidades, pobos e institucións. O traballo do equipo itinerante céntrase naqueles lugares da  Amazonía onde se atopan os pobos excluídos, onde os dereitos humanos son vulnerados, e onde o socio-ambiental está máis ameazado.

A presenza de Fernando,  Arizeti e  Raimunda servirá tamén para facer balance dos ecos do  Sínodo da  Amazonía, celebrado en Roma en outubro de 2019, convocado polo Papa Francisco, no que se abordou non só a  evanxelización dese inmenso territorio, senón tamén os seus problemas sociais, económicos e ecolóxicos.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp