3/06/2023

,

San Carlos Luanga y compañeros mártires
3/06/2023

,

San Carlos Luanga y compañeros mártires

Clodomiro Ogando Durán

Clodomiro Ogando Durán

Clodomiro Ogando Durán

Clodomiro Ogando

É sacerdote diocesán é licenciado en Teoloxía Dogmática e Moral, ademais é párroco en 7 parroquias na zona de Ponteareas.

Outros autores