18 de Maio de 2024

,

San Juan I
18 de Maio de 2024

,

San Juan I

Comeza a “Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns”

Comeza a “Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns”
Foto: Cartel de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

A Igrexa celebra a Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns do 18 ao 25 de xaneiro de 2022 co lema, «Vimos saír a súa estrela e vimos adoralo» (cf.  Mt 2, 2); un texto bíblico que se inspira na visita dos Reis Magos ao Rey recentemente nacido en Belén. Na diocese de Tui-Vigo, a delegación de  Ecumenismo e Relacións  Interconfesionais organiza un acto  ecuménico no templo parroquial do Sacro Corazón de Xesús, ás 20:30 horas do xoves 20 de xaneiro.

O Pontificio Consello para a promoción da unidade dos cristiáns e a Comisión fe e constitución do Consello  Ecuménico de Igrexas elaboraron conxuntamente uns materiais para axudar á reflexión e para preparar as celebracións do  Octavario.

A estes materiais conxuntos súmanse os que achega a Subcomisión Episcopal para as relacións  interconfesionais e diálogo  interrelixioso: a mensaxe que asinan os bispos desta subcomisión; un  guión para as celebracións  eucarísticas da Semana; e unha reflexión que se poderá usar na adoración  eucarística, que é unha novidade nos materiais deste ano.

Que din os bispos?

Os bispos comezan a súa mensaxe sinalando que a Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns, “volve interpelar, poñendo como un espello ante a nosa vista a falta de unidade que nos afecta, restando así significado á nosa presenza no mundo”. E engaden, “o avance da  descristianización de Europa inquieta a conciencia das Igrexas e Comunidades eclesiais, preocupadas pola perda de identidade cristiá do Occidente, cuxa cultura e comprensión da vida, da orixe e destino do ser humano non podería entenderse sen a referencia da súa propia historia ao Evanxeo”.

Os bispos reclaman volver poñer o foco no mandato que Cristo confío aos apóstolos, anunciar o Evanxeo, que é a razón de ser da Igrexa. “A salvación –puntualizan- é o destino universal de todos os seres humanos; e para que a salvación alcance a todos é preciso darlles a coñecer a verdade que se lle confiou á Igrexa”.

En sintonía co lema que se propón para este ano, “vimos saír a súa estrela e vimos adoralo” poñen a súa esperanza en que a luz de Cristo “segue alumando as escuridades das persoas e dos pobos, sen que se extinga a fame de Deus”. A adoración dos Magos de Oriente, “proclama o carácter universal da salvación que o Fillo de Deus veu traer á terra, e esa universalidade mira tanto aos países de misión como ás sociedades dos países antes cristiáns e hoxe na fronteira do  indiferentismo, onde tanto diminuíron as comunidades cristiás confesantes e de práctica relixiosa”.

En referencia concreta ao tema  ecuménico, os bispos explican que este ano «queremos poñer o acento no alcance universal do anuncio da salvación en Cristo e, por tanto, no carácter misioneiro dun  ecumenismo que non perda de vista o fin último da  evanxelización». E puntualizan, «a nova  evanxelización é tarefa de todos, e a misión require hoxe das Igrexas e Comunidades un traballo de conxunto.»

Tamén explican que foron os cristiáns do Próximo Oriente os que elixiron o lema e presentaron unha proposta para elaborar os materiais. Por iso, convídase especialmente a ter presente a estes cristiáns do Próximo Oriente, no que «un mosaico de Igrexas e Comunidades eclesiais esfórzase por mitigar os enfrontamentos políticos e as accións de guerra e violencia que non cesan e que tanto afectaron á socioloxía cristiá no gran escenario da historia sacra».

Os bispos terminar a súa mensaxe «facendo nosas as palabras coas que o grupo exhorta aos cristiáns para ter presentes aos nosos irmáns do Oriente: «Hoxe, máis que nunca, o Próximo Oriente necesita unha luz celestial para acompañar ao seu pobo. A estrela de Belén é o sinal de que Deus camiña co seu pobo, sente a súa dor, escoita o seu berro e móstralle compaixón (…). O camiño da fe é este camiñar con Deus que sempre vela polo seu pobo e que nos guía polas complexas sendas da historia e da vida».

Cartel en castelán “Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns”

Cartel en galego “Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns”

Materiales de traballo para a “Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns”

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp