23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres
23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres

Como comunicar unha esperanza maior

Como comunicar unha esperanza maior
De izq. a drch.: Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago y miembro de la Comisión para las Comunicaciones de la CEE; Mons. Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca y miembro de la Comisión para las Comunicaciones de la CEE; Mons. Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo; Mons. José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales; Mons. Salvador Giménez, obispo de Lleida y miembro de la Comisión para las Comunicaciones de la CEE; Mons. João Lavrador, bispo de Viana do Castelo y presidente de la Comisión Episcopal de Cultura, Bienes Culturales y Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Portuguesa.

As Comisións Episcopais para a Comunicación Social de Portugal e España reuníronse en Santiago de Compostela os días 24, 25 e 26 de outubro no seu encontro anual para reflexionar e compartir sobre o tema “Comunicar unha esperanza maior”. Os traballos contaron coa contribución de João Duque, profesor de Teoloxía da Universidade católica portuguesa e Xosé Luís Barreiro, politólogo e columnista. No encontro tiveron presenza tamén os delegados de comunicación social das dioceses galegas.

Despois destes días de encontro e traballo consideramos pertinentes as seguintes reflexións que desexamos compartir:

1.  A Iglesia debe estar presente na sociedade non só para a transmisión dunha mensaxe e dunha ética senón tamén para acompañar todas as preocupacións das persoas do noso tempo. Por iso faise necesario repensar e construír unha nova presenza na cultura, na transformación social e na actividade política coa participación activa dos laicos. Para iso é fundamental que a familia sexa o lugar privilexiado da transmisión da fe.

2. Nun tempo no que as ferramentas dixitais comunican de forma intensa pero con lagoas, a comunicación da Iglesia debe ser repensada tanto na formación dos comunicadores como no coidado das mensaxes que transmiten. En ambos é fundamental a proximidade e o diálogo con todos.

3. A comunicación social enfronta hoxe dúas posibilidades: limitarse a caer no xogo das intrigas da sociedade de consumo en que vivimos, onde é difícil distinguir a verdade da mentira ou comunicar unha esperanza realista e resistente, sendo voz dos sen voz, do sufrimento da terra e da dor dos humanos.

4. A este comunicación social próxima ás persoas, a experiencia cristiá ofrece a dinámica do perdón capaz de abrir o corazón a unha esperanza maior, ao mesmo tempo definitiva e transformadora. Só así, a comunicación dará sentido último á vida das persoas.

5. As ideas presentadas polos relatores quedaron reforzadas co intercambio de experiencias que ofreceron os delegados de comunicación convidados ao encontro. Eles confirmaron a necesidade de saber contar historias de perdón, reconciliación e esperanza.

Os participantes do encontro ibérico das Comisións Episcopais para a Comunicación Social agradecen á arquidiocese de Santiago de Compostela e ao seu arcebispo Mons. Julián Barrio, a súa acollida calorosa que evidenciou que “a comuñón non é o resultado de estratexias e programas, senón que se edifica en escóitaa recíproca entre irmáns e irmás”, como di o Papa Francisco na súa mensaxe para as Comunicacións Sociais deste ano.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp