25 de Abril de 2024

,

San Marcos
25 de Abril de 2024

,

San Marcos

Comunicado da Chancelaría diocesana sobre a celebración de Corpus Christi

Comunicado da Chancelaría diocesana sobre a celebración de Corpus Christi
Foto: El obispo de Tui-Vigo bendice la ciudad de Vigo en la solemnidad de Corpus de 2021 | © Marta G. Brea

O día 19 de xuño (domingo seguinte á solemnidade da Santísima Trindade), celébrase a Solemnidade do Santísimo Corpo e Sangue de Cristo. Respecto diso, lémbranse as normas sobre a procesión dese día, contidas no Código de Dereito Canónico (c. 944,1) e no Ritual da Sacra Comuñón e do Culto á Eucaristía fóra da Misa (n.102):

Entre as procesións eucarísticas, adquire especial importancia e significación na vida da Parroquia, ou da Ciudad, a que adoita celebrarse todos os anos na solemnidade do Corpo e Sangue de Cristo, ou nalgún outro día máis oportuno próximo a esta solemnidade. Convén, pois, que onde as circunstancias actuais o permítan e verdadeiramente poida ser signo colectivo de fe e adoración, consérvese esta Procesión, de acordo coas normas do Dereito.

Polo que se refire a a cidade de Vigo, a celebración eucarística terá lugar na concatedral as 20 horas —celebración na que poderán participar os sacerdotes que o desexen—.

A continuación, partirá da mesma igrexa concatedral a Procesión. Convídase a participar nela a todos os Sacerdotes, aos membros de Comunidades relixiosas, ás Asociacións eucarísticas (a Adoración Nocturna, en particular) confrarías e fieis en xeral.

Os sacerdotes encargados de Parroquias e os Reitores de igrexas da cidade de Vigo, teñan a amabilidade de anunciar a Procesión nas misas vespertinas do sábado 18 de xuño e nas dominicais do 19 de xuño, animando aos fieis a que participen nesta homenaxe de amor e adoración a Xesús Sacramentado. Facemos extensivo este rogo aos Consiliarios e Presidentes das mencionadas Asociacións de fieis.

Así mesmo, lémbrase que quen reciten piadosamente o Tantum ergo na acción litúrxica desta solemnidade obterán indulxencia plenaria. (Enchiridion Indulgentiarum, Normae et concessiones)

Vigo, 9 de xuño de 2022

O CHANCELER-SECRETARIO

Manuel Lage Lorenzo

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp