26/09/2022

,

San Cosme y San Damián
26/09/2022

,

San Cosme y San Damián

Decreto de renovación do consello presbiteral

Decreto de renovación do consello presbiteral

Co motivo de rematar o tempo do actual Consello de presbiterio, convócase a renovación do mesmo mediante decreto. Quedan convocados os sacerdotes que teñen dereito de elección para que procedan a elixir os seus representantes.

VISUALIZAR

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp