19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll
19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll

Caridade

Delegado Episcopal de Acción Caritativa e Social:

D. Javier Alonso Docampo

Nesta Delegación Episcopal articúlanse e coordínanse as seguintes Delegacións e Organismos Diocesanos:

Cáritas Diocesana

Mans Unidas

Delegación de Pastoral Penitenciaria

Delegación de Migracións

Delegación do Apostolado do Mar e centro de Stella Maris de atención ao mariño

Delegación de Pastoral da Saúde

Delegación para a Acollida Cristiá no Camiño de Santiago