19/09/2020

,

San José de Cupertino

Educación na fe

Educación na fe

Delegado Episcopal de Educación na Fe:

D. Juan Luís Martínez Lorenzo

Nesta Delegación Episcopal articúlanse e coordínanse as seguintes Delegacións e Organismos Diocesanos:

Ensino Relixioso Escolar

Delegación de Catequese

Delegación de Medios de Comunicación Social

Secretariado Bíblico Diocesano

Ágora: Centro Diocesano de Formación Teolóxico-Pastoral