21 de Xullo de 2024

,

San Lorenzo de Brindis
21 de Xullo de 2024

,

San Lorenzo de Brindis

Educación na fe

Educación na fe

Delegado Episcopal de Educación na Fe:

D. Juan Luis Martínez Lorenzo

Nesta Delegación Episcopal articúlanse e coordínanse as seguintes Delegacións e Organismos Diocesanos:

Ensino Relixioso Escolar

Delegación de Catequese

Delegación de Medios de Comunicación Social

Secretariado Bíblico Diocesano