24/03/2023

,

Santa Catalina de Suecia
24/03/2023

,

Santa Catalina de Suecia

Seminarios

Seminarios

Seminario Maior

 • Reitor: M. I. Sr. Lic. D. Ángel Carnicero Carrera.
 • Formador e administrador: Rvdo. Sr. Lic. D. Samuel Montes Costas.
 • Director Espiritual: Rvdo. Sr. Lic. D. Luis González Cedeira.
 • Confesor Ordinario: Rvdo. Sr. Lic. D. Ángel Manuel Bastos Vázquez.

Dirección

Centro Teolóxico “San Xosé”

 • Director: M. I. Sr. Dr. D. Guillermo Juan Morado.
 • Secretario: Rvdo. Sr. Lic. D. Juan José González Estévez.

Dirección

Seminario Menor

Equipo directivo:

 • Reitor: M. I. Sr. Dr. D. Antonio Menduiña Santomé.
 • Formador e Administrador: Rvdo. Sr. Lic. D. Sebastián Castro Miranda.
 • Director espiritual: Rvdo. Sr. Lic. D. Samuel Montes Costas.
 • Confesor ordinario: Rvdo. Sr. Lic. D. Jesús Ángel Alonso Zarza.

Equipo de profesores:

 • Lic. D. Rogelio Domínguez Carrera.
 • Lic. Dña. Montserrat Davila Ventura.
 • Lic. Dña. Blanca Hermida Velasco.
 • Lic. Dña. Ana Celia Gómez Rodríguez.
 • Lic. Dña. Mª Concepción Domínguez Pereira.
 • Lic. Dña. María José González Pérez.
 • Lic. D. José Alonso Rodríguez.
 • Lic. Dña. Mónica Villar Guisado.
 • Lic. Dña. María Noemí Sola Coca.
 • Lic. D. Sebastián Castro Miranda.
 • Lic. Dña. Sofía González Durán.
 • Lic. D. Juan José González Estévez.
 • Dr. D. Antonio Menduiña Santomé.

Dirección