22/09/2023

,

San Mauricio y compañeros mártires
22/09/2023

,

San Mauricio y compañeros mártires

En camiño coas Familias: 12 propostas para unha pastoral familiar á luz da Amoris Laetitia

En camiño coas Familias: 12 propostas para unha pastoral familiar á luz da Amoris Laetitia

Para conseguir unha pastoral á luz da exhortación  apostólica  Amoris Laetitia, desenvolvéronse 12 propostas e suxestións que cada realidade eclesial está convidada a poñer en práctica ou implementar a nivel local  segundo as súas propias condicións e necesidades.

 1. Reforzar a pastoral de preparación ao matrimonio con novos itinerarios  catecumenais a nivel de diocese e parroquias (cf. AL 205-222) para ofrecer unha preparación remota, próxima e inmediata ao matrimonio e un acompañamento das parellas nos primeiros anos de matrimonio. Un compromiso confiado de maneira especial aos matrimonios que, xunto cos pastores, convértense en compañeiros de viaxe dos prometidos e das parellas de recentemente casados.
 2. Potenciar a pastoral de acompañamento dos matrimonios con encontros para afondar e momentos de espiritualidade e oración dedicados a eles para adquirir conciencia do don e da graza do  sacramento nupcial (cf. AL 58  ss. e 223-230).
 3. Organizar encontros para os pais sobre a educación dos seus fillos e sobre os desafíos máis actuais (cf. AL 172  ss. e 259-290), respondendo ás indicacións do Papa Francisco aos pais para tratar de comprender “onde están os seus fillos no seu camiño” (cf. AL261).
 4. Promover encontros de reflexión e intercambio sobre a beleza e as dificultades da vida familiar  (cf. AL 32  ss. e 89  ss.), para impulsar o recoñecemento do valor social da familia, e a realización dunha rede de pastores e familias capaces de facerse próximos nas situacións de dificultade a través do anuncio, o compartir e o testemuño.
 5. Intensificar o acompañamento das parellas en crises (cf. AL 232  ss.) para soster e formar nunha actitude  resiliente que as leve a ver as dificultades como oportunidades, para crecer no amor e facerse máis fortes.
 6. Inserir aos matrimonios nas estruturas diocesanas e parroquiais para potenciar a pastoral familiar (cf. AL 86-88) e a formación dos axentes de pastoral, dos seminaristas e sacerdotes para que estean á altura dos desafíos actuais (cf. AL 202  ss.) e colaboren coas familias. Para iso será importante facer funcionar a  reciprocidade entre a “familia-Igrexa doméstica” e a Igrexa (AL 200), para que se descubran e valoren como un don insubstituíble a unha para a outra.
 7. Promover nas familias a súa natural vocación misioneira (cf. AL 201, 230 e 324) creando momentos de formación para a evanxelización e iniciativas misioneiras (p. ex. con ocasión da formación para os  sacramentos dos fillos, matrimonios, aniversarios ou momentos litúrxicos importantes).
 8. Desenvolver unha pastoral das persoas maiores (cf. AL 191-193) que teña como obxectivo superar a cultura do descarte e a indiferenza e promover propostas transversais en relación coas diferentes idades da vida, facendo que as persoas maiores sexan tamén protagonistas da pastoral comunitaria.
 9. Involucrar á pastoral xuvenil con iniciativas para reflexionar e confrontarse con temas sobre a familia, o matrimonio, a castidade, a apertura á vida, o uso dos medios de comunicación social, a pobreza, o respecto pola creación (cf. AL 40). É necesario poder espertar o entusiasmo e mellorar a capacidade da mocidade para comprometerse plenamente cos grandes ideais e os desafíos que estes implican. Este ano débese prestar especial atención aos nenos para que coñezan o Ano da “Familia  Amoris  Laetitia” e as iniciativas propostas.
 10. Promover a preparación do X Encontro Mundial das Familias coas catequeses e camiños formativos que, a través de diversas etapas e experiencias, acompañen ás familias cara ao Encontro co Santo Padre.
 11. Lanzar iniciativas de acompañamento e  discernimento para as familias feridas (cf. AL 50  ss., 241  ss. e 291  ss.), para axudalas a descubrir e poñer en práctica a misión que teñen na súa familia e na súa comunidade, a partir do Bautismo.
 12. Organizar grupos nas parroquias e comunidades para afondar sobre “Amoris  Laetitia, co fin de sensibilizar sobre as oportunidades pastorais concretas que se presentan nas distintas comunidades eclesiais (cf. AL 199  ss.).
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp