19 de Xuño de 2024

,

San Romualdo
19 de Xuño de 2024

,

San Romualdo

Fernando Giménez: «Cada euro á Igrexa retorna á sociedade multiplicado por dúas e medio»

Fernando Giménez: «Cada euro á Igrexa retorna á sociedade multiplicado por dúas e medio»

A vida de Fernando Giménez Barriocanal (Madrid, 1967) está vinculada á Conferencia Episcopal Española, onde comezou hai trinta anos como secretario técnico da Xerencia. Desde entón, o actual vicesecretario para Asuntos Económicos da CEE e tamén profesor titular da Universidade Autónoma de Madrid impulsou a transparencia económica e desmontou os mitos máis estendidos sobre o financiamento da Igrexa.

Din que, en economía, o que non son contas son contos…

Os números da Igrexa están aí para calquera que queira achegarse. Desde 2007 e coa entrada en vigor do novo sistema­ de asignación tributaria, a Igrexa católica non recibe un euro dos Orzamentos Xerais do Estado nin ten dotación estatal algunha. O seu financiamento provén, na súa gran maioría, das achegas­ voluntarias dos fieis e persoas de boa vontade (subscricións­ periódicas, colectas, legados, herdanzas…).

Non é un privilexio a casa da Igrexa na declaración da renda?

A Igrexa católica é a única institución en España que se somete a un plebiscito anual á hora de facer a declaración da renda. Se ninguén marcase a casa 105, a Igrexa recibiría cero euros. Mentres­ o Estado financia de maneira directa un gran conxunto de actividades­ e servizos ao entender que xeran un valor social, como o deporte, o cinema ou a cultura, neste caso os contribuíntes poden­ decidir que o 0,7% dos seus impostos vaian destinados a financiar­ a actividade dunha institución­ —a Igrexa católica— cuxa presenza en todo o territorio resulta­ crucial para millóns de persoas­. A asignación tributaria non é ningún privilexio, senón o desenvolvemento­ dos principios de colaboración­ do Estado coa Igrexa.

Que supoñen os ingresos procedentes da asignación tributaria?

Os resultados dese plebiscito anual que mencionaba son, en primeiro­ lugar, un motivo de profundo agradecemento. Que máis de 8,5 millóns de persoas decidan marcar libremente a casa da Igrexa porque confían no seu fecundo­ labor, sempre cunha man­ tendida para o que o necesita, supón unha gran satisfacción. Desde o punto de vista económico­, os ingresos procedentes da asignación tributaria supoñen unha media do 22% do financiamento das dioceses, polo que ese sinxelo­ xesto de marcar a casa da Igrexa é fundamental.

Fernando Giménez Barriocanal

Que ocorrería se a Igrexa pechase un día as súas portas? Hai quen apunta que o Estado colapsaría

A Igrexa en España son 70 diocese­, case 23.000 parroquias, nove mil centros sociais, toda a rede de Cáritas… O rostro real da Igrexa­ é o de 16.100 sacerdotes, 34.400 relixiosas e relixiosos, miles­ de voluntarios, catequistas, etc., que están a dar a súa vida para axudar aos máis necesitados, tanto­ nas grandes cidades como nos pobos e localidades remotas­. Todos eles ofrecen a mensaxe­ de esperanza do evanxeo, unha boa noticia que, só nos centros­ caritativo-asistenciais, permite­ axudar a preto de catro millóns­ de persoas ao ano.

Cal é o perfil dos beneficiarios?

Hai persoas de todo tipo e condición­. A todas aténdeselles sen preguntar previamente que relixión­ profesan e se van a misa. Para a Igrexa todo home ten a dignidade de «fillo de Deus» e no rostro do máis necesitado encárnase­ Cristo mesmo. Por iso dóeme, a título persoal, cando se quere presentar á Igrexa cun rostro que non reflicte en absoluto­ o que é e o que supón para a sociedade.

É boa xestora a Igrexa? Se nos guiamos pola confianza que mostran os contribuíntes, parece que si…

Cabe lembrar un dato elocuente. E é que, tras calcular o impacto das doazóns que recibe a Igrexa, estudos independentes puideron determinar que cada euro retorna á sociedade multiplicado­ por dúas e medio. A colaboración­ público-privada resulta esencial. Hai que seguir traballando­ con altura de mira, tendendo pontes e ao servizo do ben común­.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp