12 de Xuño de 2024

,

San Onofre
12 de Xuño de 2024

,

San Onofre

Ilusión e esperanza para transmitir a fe

Ilusión e esperanza para transmitir a fe

O sábado 6 de maio, o Seminario Maior «San Xosé» de Vigo acolleu a Asemblea Diocesana de Catequistas, na que preto de un centenar de persoas de diferentes realidades eclesiais da diocese de Tui-Vigo atopáronse para compartir a experiencia alegre de transmitir a fe a nenos e mozos que se penetran no camiño da iniciación cristiá.  O bispo de Tui-Vigo, Mons. Luís Quinteiro, asistiu a este encontro no que acompañou e escoitou aos catequistas presentes.

Tras a acollida inicial, o delegado de Catequese, Gonzalo Otero, deu unha benvida cargada de agradecemento pola asistencia e a acollida. Acto seguido, deu paso á formación que presentou como unha «posibilidade de renovación e innovación para completar a catequese». Vicky Morán, asesora de pastoral na editorial SM-PPC, foi a encargada de introducir  o proxecto «Vide e veredes», inspirado na pedagoxía Montessori e centrada na importancia da narración, a través de dinámicas nas que o visual e manipulativo teñen un gran protagonismo. Durante este espazo formativo, algúns dos catequistas tiveron a oportunidade de poñelo en práctica a través de diferentes exemplos.

A formación deu paso á celebración da Palabra na capela do Seminario Maior de Vigo, onde houbo a oportunidade de coñecer a experiencia de Santi, catequista no Porriño, e Clara, catequista de Baíña , que compartiron as dificultades, pero tamén a súa alegría de transmitir a fe a nenos e mozos.

O bispo de Tui-Vigo, Mons. Luís Quinteiro, destacou a presenza de catequistas novos e a importancia de transmitir, desde a madurez na fe e a experiencia vital, testemuños como os de Santi e Clara. Neste sentido, sinalou que «a vida se vai facendo, curiosamente, a través do testemuño de persoas que traballan en silencio; que van, aos poucos, creando esperanza e ilusión, facendo camiño. O noso camiño é un camiño de comuñón no que temos que sentirnos uns e outros unidos». Como símbolo desa unión, Mons. Luís Quinteiro convidou os presentes a contemplar a enorme vidreira que decora a capela do Seminario, pois nela atópase «a harmonía do diferente, dunhas cores marabillosas que se conxugan cunha beleza que atrae», como a fe en Cristo. Así, o prelado finalizou a súa intervención exhortando a todos os presentes a «transmitir a fe con ilusión e a crear unha esperanza nova».

A Asemblea Diocesana de Catequistas convértese así nun espazo para compartir experiencias entre os diferentes axentes de pastoral da diocese, pero tamén nunha oportunidade para renovar a ilusión nunha das tarefas esenciais da Igrexa: a formación de nenos e mozos que se atopan na súa procesión de iniciación cristiá, para transmitirlles con alegría a beleza da fe nun Deus que nos/nos tende a man para ofrecernos unha relación de amor plena.

Asamblea Diocesana de Catequistas

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp