16 de Xuño de 2024

,

Juan Francisco de Regis
16 de Xuño de 2024

,

Juan Francisco de Regis

Itinerario intelectual

Itinerario intelectual

Formación intelectual

Iglesia hoy: cuestiones actuales de eclesiología

 1. Carta presentación DESCARGAR
 2. Francisco, Exhortación apostólica postsinodal Querida AmazoniaDESCARGAR
 3. S. Madrigal, “Epílogo (Post Scriptum): la vocación sinodal del Pueblo de Dios”. DESCARGAR
 4. S. Madrigal, “Sinodalidad e Iglesia sinodal: sus fundamentos teologales a la luz del Concilio Vaticano II”. DESCARGAR
La mística en la teología del siglo XX: Karl Rahner Y Hans Urs von Balthasar; Ángel Cordovilla
Este  artigo  estuda  o  sentido  que  ten  a  mística  en  a  teoloxía  de  Karl Rahner e Hans Urs von Balthasar, axudando así de forma indirecta ao discernimiento teolóxico en torno ao fenómeno místico, tan de moda na sociedade actual. A ambos lles une unha comprensión da mística na súa referencia ao misterio. Para Rahner ela nace do encontro inmediato e persoal co misterio incomprensible de Deus e ha de ser vivida nun mundo onde a secularidad e o pluralismo convertéronse no humus vital. Para Balthasar a mística é a vida cristiá en total obediencia ao misterio de Deus baixo a forma de seguimento de Cristo, participando así na súa obediencia ao Pai polo ben daqueles que o Fillo único, como primoxénito de todos os homes, non se avergoña de chamar irmáns.

Para descargar o artigo pincha aquí

O pasado 5 de abril finaba Juan Martín Velasco, sacerdote, filósofo e teológo. Dedicou a súa vida á docencia e ao pensamento, e da súa man entramos en contacto coa fenomenoloxía relixiosa. Nestes tempos de pensamento líquido, onde as ideas non se poden expresar en máis de 140 caracteres, a obra de Juan Martín Velasco adéntranos na profundidade do pensamento e na claridade dos conceptos. O artigo que presentamos ofrécenos unha interesante reflexión sobre o proceso de secularización e sobre a oferta cristiá de iniciación cristiá, que ten na mistagoxía unha tarefa pendente. O artigo invítanos á conversión pastoral, que require axentes pastorais con auténtica experiencia de fe e que cultiven a dimensión mística da vida cristiá. PINCHA AQUÍ

Neuhaus, David, Entre Nazaret y Belén. El origen de Jesús en los Evangelios, Selecciones de Teología PINCHA AQUÍ

 • Revista Española de Teología. Número LXXX – DESCARGAR
 • 40 años de Teología Fundamental en España (1978-2018). Un balance DESCARGAR

Salvador Pié i Ninot – Texto completo

Las dos Constituciones Apostólicas donde aparece la Teología Fundamental como disciplina son la  Sapientia christiana del 1979 y, casi cuatro lustros después, la Veritatis gaudium del 2017. En este marco, la Encíclica Fides et ratio (1998) ofrece una nueva formulación de la dimensión apologético-contextual complementaria a la dimensión dogmático-gnoseológica privilegiada por la DV. La aportación de la Teología Fundamental en España partiendo de su raíz bíblica y conciliar, ha ido articulando progresivamente estas dos dimensiones básicas, con un notable crescendo reciente en la dimensión apologética y contextual que posibilite mejor hoy el poder «dar razón de la esperanza» (1Pe 3,15).

 • La tribulación y el escándalo – Guillermo Juan Morado PINCHA AQUÍ

Vivimos un momento de tribulación. El mundo que hemos conocido parece venirse abajo y no sabemos aún cómo será el de mañana. Nuestra fe pequeña, raquítica tantas veces, puede inducirnos a pensar que, con el mundo, caerá también la Iglesia de Cristo – acaso lo que queda de ella – y, entonces, a la tribulación añadimos la zozobra más grave, la quiebra de la esperanza.

San Agustín predicó a sus diocesanos un sermón, el 81, con motivo de la caída de Roma. El 24 de agosto de 410 entraron en Roma las tropas de Alarico, saqueándola a hierro y fuego. El mundo antiguo, en el que se había sembrado el Evangelio de Cristo, se desmoronaba. Roma era no solo la capital del Imperio, sino asimismo la ciudad santa de Pedro y Pablo. Dos decenios después, Genserico asedió Hipona, donde su obispo, san Agustín, murió en el 430.

 1. “La liturgia en tiempo de confinamiento” – DESCARGAR

ARTIGOS REVISTAS

Concilium

Neste enlace, atopamos o monográfico que a revista Concilium, dedica  para conmemorar as “ Vodas de Ouro “ do Concilio Vaticano II. Destaco dous artigos, curtos e de lectura doada,  que me parecen  interesantes , á luz da proposta pastoral do maxisterio do Papa Francisco.

Tanto o artigo de Jon Sobrino como o de Cristoph Theobald, ofrecen claves para poder entender por que  o Concilio está sendo neste momento o motor do cambio da Teoloxía Católica. E principalmente no que se refire á Teo0loxái Moral. Dúas son as claves desde onde situarse ante o tema – claves de gran actualidade  neste momento- : Os Sinais dos tempos e a Opción polos Pobres.

1.- Christoph Theobald, El concilio Vaticano II frente a lo desconocido. La aventura de un discernimiento colegiado de los «signos de los tiempos». Páx. 3 /  69 – 78 ( 373 –  382 ).

2.- Jon Sobrino, «La Iglesia de los pobres» no prosperó en el Vaticano II. Promovida en Medellín, historizó elementos esenciales en el concilio . Pax. 3/  91 –  101 ( 395 – 405).

No monográfico  dedicado á relación entre Economía e Relixión, resulta especialmente interesante o estudo de Johan Verstraeten. Quen  tenta, non sen certa polémica co Compendio da Doutrina social da Igrexa, entaboar un diálogo tentando descubrir se a achega desde a D.S.I. á economía ,se ha de establecer sobre o amor, como parece, a criterio do Compendio da D.S.I. , a Deus Caritas est e a Caritas in Veritate, de Bieito XVI; ou sobre a categoría de xustiza.

Ler desde a discrepancia, é toda unha riqueza que, cantos nos achegamos á teoloxía desde un paradigma interdisciplinar, non debemos obviar. Esta é a razón que me leva a destacar como de lectura interesante este artigo.

1.- Johan Verstraeten, NUEVA VISIÓN DE LA ECONOMÍA, ¿UNA CUESTIÓN DE AMOR O DE JUSTICIA? El asunto del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia y la encíclica Caritas in Veritate. Páx.  5 /  109 – 121 –  ( 773  – 785 ).

Baixo o título Traficar con Personas, este número da revista estuda a , agora de tanta actualidade na proposta evanxelizadora do Papa Francisco, como é o das migracións e as consecuencias, en ámbitos plurais, que esta cuestión ten. Mesmo na nosa Diocese, neste curso, unha das liñas de traballo nos invitaba profundar na acollida e integración dos migrantes nas nosas comunidades parroquiais.

Sinalo , de entre  os diferentes artigos, o de Daniel Groody. O autor achégase ao mundo da globalización –  e non esquezamos que o número da revista é do ano 2011 -, e como esta se enfronta ao tema dos migrantes. Recomendo tamén a lectura do traballo de Tisha M. Rajendra, sobre como a D.S.I. trata o tema da emigración.

1.-  Daniel Groody, Objetivos en movimiento: emigrantes, globalización y tráfico con seres humanos . 3 / Páx. 17 – 27 (  329 –  339 ).

2.- Tisha M. Rajendra,  La emigración en la Doctrina Social de la Iglesia .  3/ 43 – 55  (  355 –  367).

 

Encrucillada

Nos enlaces da revista Encrucillada, “ revista galega de pensamento cristián”, achéganse tres artigos cuxa temática xira ao redor de dúas cuestións de moita actualidade no eido da Teoloxía Moral Católica: A  familia e  o coidado da Casa Común. Da man dos profesores  xesuítas, José Mª Díaz Moreno, S.J. e Pablo Guerrero S.J., atopamos dous traballos sobre a Familia; o primeiro deles sobre o Sínodo da Familia e o segundo sobre a Exhortación Amoris Laetitia. Invitándonos, desde eles, a non esquecer que non se pode elaborar reflexión teolóxico moral se non é desde a mirada á realidade; unha realidade complexa e poliédrica.

O terceiro artigo, do profesor  Xosé Manuel Caamaño López, quere ser unha motivación para achegarnos, de xeito tranquilo e repousado, á lectura da encíclica Laudato Si`, sobre o coidado da creación, do Papa Francisco.

 1. Pablo Guerrero S. J. Presentación da Exhortación Apostólica Amoris Laetitia sobre o amor na familia. Encrucillada 198.Maio -Xuño 2016. 73 – DESCARGAR
 2. Xosé  Manuel Caamaño López.  A encíclica Laudato si’ do papa Francisco. Unha   introdución . Encrucillada 195. Novembro – Decembro 1015. 66ss – DESCARGAR
 3. José María Díaz Moreno, S. J. O Sínodo sobre a familia. Reflexión persoal dun vello canonista. Encrucillada 192.Marzo – Abril 2015.42ss – DESCARGAR
 4.  

ARTIGOS PERSOAIS

 1. “Unha sinodalidade a empelóns” – DESCARGAR
 2. “Un sínodo para a casa común desde a Amazonía” – DESCARGAR
 3. “Nas Vodas de ouro da Humanae Vitae” – DESCARGAR
 4. “Repican campás de festa” – DESCARGAR

POWER POINTS

 1. Querida Amazonía DESCARGAR
 2. O Pacto das Catacumbas. Da Igrexa dos Pobres a Igrexa dos Pobres no coidado da Casa ComúnDESCARGAR
 3. Pioneiras invisibles – DESCARGAR