24 de Maio de 2024

,

María Auxiliadora
24 de Maio de 2024

,

María Auxiliadora

Máis de 84.000 persoas marcaron por primeira vez a casa da Igrexa na Declaración da Renda

Máis de 84.000 persoas marcaron por primeira vez a casa da Igrexa na Declaración da Renda

A Conferencia Episcopal presenta, o martes 28 de febreiro, os datos da campaña da Renda do ano 2022 que corresponde ao exercicio fiscal de 2021. Na rolda de prensa interviñeron o vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, e o director de o secretariado para o Sostemento da IgrexaJosé María Albalad Aiguabella.

Nos datos provisionais que se presentan, constátase que aumentou en 84.201 o número de declaracións en favor da Igrexa (máis do dobre que no ano anterior), o que supón un importante respaldo ao labor da Igrexa. En conxunto, máis de 8,5 millóns de españois marcan a casa da Igrexa tendo en conta as declaracións individuais e as conxuntas, o que supón o 31,29% das declaracións presentadas. O importe total asignado á Igrexa sitúase nos 320.723.062 euros, o que supón un incremento do 8,5% que vai permitir á Igrexa facer fronte ao aumento das necesidades sociais nun contexto económico difícil. De media, a achega que recibe a Igrexa de cada contribuínte que marca a casa da X é de 37,73 euros. 

Se a cantidade percibida está en relación coa capacidade e fortaleza económica que hai en cada provincia, os mecanismos de distribución teñen como criterio a solidariedade e a comuñón entre as diversas dioceses. De modo que as dioceses que están en provincias con rendas altas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga ou Murcia axudan a soster ás dioceses da España despoboada e, por tanto, con menor capacidade para o seu sostemento. É un auténtico mecanismo de comuñón eclesial de recursos que permite manter a acción pastoral en lugares nos que, doutro xeito, sería case imposible.

Por outra banda, a asignación tributaria supón, como media, o 22% do financiamento das dioceses. Iso significa unha progresiva mellora da súa capacidade de financiamento propio por outras vías á marxe da declaración da renda (aumento das colectas propias, traballo das oficinas de sostemento nas dioceses, etc.).

Declaracións e porcentaxe de asignación por comunidades

O número total de declaracións a favor da Igrexa aumentou en 14 das 17 comunidades autónomas (especialmente Andalucía, Madrid, Castela-A Mancha e Comunidade valenciana) e 10 comunidades sitúanse por encima da media en % de asinantes , destacando Castela-A Mancha (44,2%), A Rioxa (43,5%), Estremadura (43,4%), Murcia (42,6%) e Castela e León (41,7%). En relación co importe asignado, produciuse un incremento da cantidade recadada en todas as comunidades autónomas. En termos absolutos, os maiores aumentos en euros asignados prodúcense en Madrid, Andalucía e Comunidade Valenciana.

Declaracións e porcentaxe de asignación por delegacións de Facenda

Por Delegacións de Facenda a provincia con máis asignación continúa sendo Ciudad Real (51,62%), seguida de Xaén (47,35%) e Badaxoz (43,03%). En valor absoluto, as delegacións de Facenda onde creceron máis o número de asignacións son Madrid, Sevilla, Málaga e Murcia.

Especial informativo en portantos.es

Dentro do compromiso da Igrexa coa transparencia, o Secretariado para o Sostemento fai público o especial dos datos hoxe presentando no seu webportantos.es/gracias, que ofrece a información máis relevante dunha maneira visual e accesible para todos os públicos. A Igrexa agradece o compromiso de todas as persoas que sosteñen a súa actividade. Algúns deles foron protagonistas da campaña do ano pasado “Por tantas razóns” e hoxe agradecen o sinxelo xesto que cambia vidas como as súas.

Moitas persoas sosteñen a vida da Igrexa en España coa súa oración, coa entrega do seu tempo e coa achega económica, que se fai visible de maneira especial na casa da declaración da renda. A todos eles vai un agradecemento especial. O Secretariado para o Sostemento da Igrexa (portantos.es) informa do modo en que se pode axudar á Igrexa. Pola súa banda, o portal donoamiiglesia.es permite doar directamente a calquera parroquia de España, para facer chegar directamente as axudas ás institucións que as poñen ao servizo da sociedade.

Oficina de Transparencia da CEE prepara xa a Memoria de actividades da Igrexa católica en España 2021, onde dará conta detallada da aplicación desta cantidade resultante da X da declaración da renda e de toda a actividade da Igrexa en España en 2021. Esta Memoria de actividades será presentada a mediados do próximo mes de maio.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp