Nomeamentos do 6 de xullo de 2021

Con data do 6 de xullo, o Sr. Bispo asinou os seguintes nomeamentos do Instituto Teolóxico de Vigo para o Trienio 2021-2024.