19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll
19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll

Non custa nada axudar X dous

Non custa nada axudar X dous

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo puxo en marcha a campaña de sensibilización «Non custa nada axudar X dúas» coa que anima a todos os contribuíntes a marcar a “X” nas dúas casas solidarias da asignación tributaria: a destinada á Igrexa católica e a de Actividades de Interese Social. Cáritas ofrece cinco craves á hora de facer a declaración:

  • Marca ambas as casas. Non son excluíntes, podes marcar as dúas.
  • Duplica a axuda. Cada achega solidaria é un 0,7%; xuntas suman un 1,4% dos teus impostos.
  • Non che custa nada. A asignación solidaria non é un plus, nin unha achega extras; forma parte dos impostos que che toca pagar.
  • É un compromiso dobre. Marcando as dúas casas estarás a axudar a Cáritas e, por tanto, a moitas persoas vulnerables.
  • Se deixas unha casa, ou ambas as, sen marcar, Facenda destinará o importe correspondente a outras partidas dos orzamentos xerais do Estado, o que non che garante que teña un destino solidario.

No ano 2022, case 5 millóns de persoas marcaron ambas as casas, que se traduce nun 22% dos contribuíntes que presentaron a declaración da Renda. Moitas persoas descoñecen que poden escoller ambas as opcións de forma simultánea. Se o fan, estarán a colaborar, á vez e sen custo engadido algún, cun 0,7% da súa base impoñible a soster a acción da Igrexa e con outro 0,7% a apoiar os fins sociais que desenvolven Cáritas e outras moitas organizacións que reciben fondos do IRPF para financiar unha parte do seu labor solidario. Desta maneira duplican o seu compromiso solidario cos que máis o necesitan.

Algúns proxectos financiados grazas á achega dos contribuíntes

Necesidades básicas

Debido á situación de extrema urxencia sanitaria, económica e social xerada pola pandemia da Covid-19 e ás múltiples restricións instauradas ao longo destes dous últimos anos, Cáritas experimentou un aumento de solicitudes procedentes de persoas que nunca estiveran en ningún dos seus programas ou que levaban máis dun ano sen solicitar axuda —persoas que sufriron un ERTE e tiveron atrasos  na prestación; persoas que traballaban no sector do emprego domestico sen dereito a prestación por desemprego ou persoas en situación administrativa irregular que quedaron sen ingresos, entre outros casos—.

Para dar solución a estas demandas, a institución creou o programa «Necesidades básicas», integrado no programa de acollida de Cáritas  Diocesana, para acoller, informar e asesorar ás persoas en situación ou risco de pobreza e exclusión, así como para cubrir necesidades básicas urxentes, principalmente, en materia de provisión  de alimentación, vestiario, hixiene, equipamento para o fogar, vivenda, así como achegas económicas e outros recursos destinados a cubrir necesidades básicas das persoas. Todas estas accións realizáronse  desde unha perspectiva integral e comunitaria, tendo en conta as posibilidades de promoción e inserción social das persoas. Así, a maior parte das axudas de alimentación, hixiene e roupa nos servizos de acollida realizáronse  mediante a entrega de vales  ou tarxetas.

Programa «Inclúete»

«Inclúete» é un proxecto enmarcado dentro do noso Programa de Emprego, cuxo obxectivo principal é facilitar que as persoas que forman parte del melloren as súas competencias e habilidades, aumentando a súa empregabilidade, como paso previo a iniciar un itinerario de inserción. Mediante talleres grupais e entrevistas individuais, traballamos as competencias e habilidades sociais dos e as participantes que precisan duns procesos máis prolongados no tempo e máis especializados, ao partir dun nivel máis baixo, ben por falta de formación, ben polas súas situacións persoais ou as diferenzas culturais.

Este proxecto ponse en marcha no 2021 tras detectar, desde as Cáritas Galegas, a necesidade de xerar un espazo para atender detidamente ás persoas que necesitaban unha atención máis especializada e duradeira, dentro dos diferentes programas. Á súa vez, desde Cáritas Diocesana de Tui-Vigo detectamos que moitas das persoas en risco de exclusión social que derivaban ao programa de emprego desde outros proxectos da entidade, non só necesitaban un emprego, senón que era imprescindible traballar previamente as súas competencias básicas, habilidades sociais e comunicativas, ademais do seu dominio do idioma castelán, pois a carencia que tiñan nestes aspectos era unha barreira importante á hora de acceder ao mercado laboral.

Equipo de Infancia, Adolescencia e Familia

Desde hai anos, unha das principais áreas de intervención de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo son os menores e a familia. No ano 2022, co obxectivo de ofrecer unha intervención máis integral e de maior calidade aos menores, creouse o equipo de Infancia, Adolescencia e Familia,desde onde se ofrece un acompañamento e unha asesoría para mellorar a convivencia cos seus fillos e adolescentes e, desta forma xerar unha contorna familiar en casa máis tolerante.  

Desde este equipo, que está formado por psicólogas e traballadoras sociais, trabállase dentro da integración e dentro de todos os ámbitos da familia. As súas principais accións son: acompañamento ás familias; asesoría e escoita; acompañamento individual en casos especiais; apoio psicolóxico; e mentoría social.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp