18 de Maio de 2024

,

San Juan I
18 de Maio de 2024

,

San Juan I

Nota conxunta do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática e a Conferencia Episcopal Española

Nota conxunta do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática e a Conferencia Episcopal Española
Foto: Firma del acuerdo entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española en materia de impuestos | © Conferencia Episcopal Española

Froito do traballo conxunto entre o Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática e a Igrexa católica en materia de fiscalidade, o Goberno de España e a Conferencia Episcopal Española, co asenso de a Santa Sede, alcanzaron un acordo polo cal tramítase ante a Santa Sede a renuncia ás exencións, derivadas dos Acordos, que afectan as Contribucións Especiais e ao Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO).

Con este fin, o Goberno procederá á derrogación da Orde Ministerial do 5 de xuño de 2001 do Ministerio de Economía e Facenda onde se regula a inclusión do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICO) no Acordo entre o Estado Español e a Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

O acordo desenvólvese na vontade compartida entre o Goberno de España e a Conferencia Episcopal Española de equiparar o réxime fiscal da Igrexa católica coas entidades sen ánimo de lucro, conforme ao principio de non privilexio e non discriminación.

Hoxe faise efectivo este acordo mediante o correspondente troco de notas entre o Goberno e a Nunciatura Apostólica.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp