12 de Xuño de 2024

,

San Onofre
12 de Xuño de 2024

,

San Onofre

Nota da Vigairía Xeral sobre a solemnidade do Corpus Christi

Nota da Vigairía Xeral sobre a solemnidade do Corpus Christi
Foto: Procesión de Corpus Christi en Vigo (2022)

O día 11 de xuño  (domingo seguinte á solemnidade da Santísima Trindade), celébrase a solemnidade do Santísimo Corpo e Sangue de Cristo.

Respecto diso, lémbranse as normas sobre a procesión dese día, contidas no Código de Dereito Canónico (c. 944,1) e no Ritual da Sacra Comuñón e do Culto á Eucaristía fóra da Misa (n.102):

Entre as procesións eucarísticas, adquire especial importancia e significación na vida da parroquia, ou da cidade, a que adoita celebrarse todos os anos na solemnidade do Corpo e Sangue de Cristo, ou nalgún outro día máis oportuno próximo a esta solemnidade. Convén, pois, que onde as circunstancias actuais permítano e verdadeiramente poida ser signo colectivo de fe e adoración, consérvese esta Procesión, de acordo coas normas do Dereito.

Polo que se refire á cidade de Vigo, a celebración eucarística terá lugar na concatedral ás  20 horas —celebración na que poderán participar os sacerdotes que o desexen—.

A continuación, ás 21 horas, partirá da mesma igrexa concatedral a procesión. Convídase a participar nela a todos os sacerdotes, aos membros de comunidades  relixiosas, ás asociacións eucarísticas (a Adoración Nocturna, en particular), confrarías e fieis en xeral.

Os sacerdotes encargados de parroquias  e os reitores de igrexas da cidade de Vigo, teñan a amabilidade de anunciar a procesión nas misas vespertinas do sábado 10 de xuño  e nas dominicais do día 11, animando aos fieis a que participen nesta homenaxe de amor e adoración a Xesús Sacramentado. Facemos extensivo este rogo aos consiliarios e presidentes das mencionadas asociacións de fieis.

Así mesmo, lémbrase que quen recite piadosamente o Tantum ergo na acción litúrxica desta solemnidade obterán indulxencia plenaria (Enchiridion Indulgentiarum, Normae et concessiones).   

Juan Luis Martínez Lorenzo,

Vicario xeneral da diocese de Tui-Vigo

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp