18 de Maio de 2024

,

San Juan I
18 de Maio de 2024

,

San Juan I

Nota e rolda de prensa final da 117 Asemblea Plenaria

Nota e rolda de prensa final da 117 Asemblea Plenaria

Os bispos españois celebraron a súa Asemblea Plenaria do 19 ao 23 de abril de 2021. Por motivos de seguridade fronte á  COVID, o encontro celebrouse en formato online e presencial.

O venres 23 de abril, o secretario xeral da Conferencia Episcopal Española,  Mons. Luís Argüello García, informou en rolda de prensa dos traballos que se realizaron durante estes días.

Participaron por primeira vez na Asemblea o bispo de Zamora,  Mons. Fernando Valera Sánchez, e os bispos auxiliares de Barcelona,  Mons. Javier Vilanova  Pellisa, e de Santiago de Compostela,  Mons. Francisco José Prieto Fernández. Mons.  Valera incorporouse á Comisión Episcopal para o Clero e SeminariosMons. Vilanova, á Comisión Episcopal para a Pastoral Social e Promoción humana e á Subcomisión Episcopal para o Patrimonio CulturalMons. Prieto entra a formar parte da Comisión Episcopal para as Comunicacións Sociais e participará tamén da Subcomisión Episcopal para o Patrimonio Cultural. 

O primeiro día da Plenaria, o cardeal Antonio Cañizares, arcebispo de Valencia, regalou á Conferencia Episcopal unha réplica do cáliz da Última cea que se conserva en Valencia, con motivo da celebración do Ano Xubilar do Santo Cáliz 2020-21 “Cáliz da Paixón”. A entrega tiña lugar o luns pola tarde.

 

Sesión inaugural

A Asemblea comezaba o luns 19 de abril, ás 12.00 horas, co discurso do presidente da Conferencia Episcopal e arcebispo de Barcelona, cardeal Juan José Omella. Apoiándose en tres versículos de san Lucas, o cardeal Omella, relatou a realidade social que deixou a pandemia e sinalou algunhas claves para superar de maneira conxunta esta situación.

“En España existe un crecente e grave problema que se chama desigualdade social”, sinalou o presidente da Conferencia Episcopal. “Este é un reto -engadiu- que temos que abordar para asegurar a dignidade de todos e a necesaria xustiza social que é sempre garantía de paz social. Non é momento para disputas inertes entre partidos políticos, non é tempo para solucións fáciles e populistas a problemas graves, non é o momento de defender intereses particulares. Agora é o momento para a verdadeira política, que sume a todas as partes e que traballe para o ben común de toda a sociedade e o fortalecemento e credibilidade das institucións nas que se asenta o noso sistema democrático”.

Seguidamente interveu o nuncio  apostólico en España,  Mons.  Bernardito  C. Auza, quen, entre outros temas, destacou o traballo “ben realizado” por parte da Conferencia Episcopal Española, seguindo os desexos do Santo Padre, en materia de abusos de menores. “Ninguén pode interpretar –afirmou- falta de  transparencia ou negativa a secundar o que o Papa pide respecto diso. Anímoos pois á necesaria colaboración neste doloroso tema sobre o que, desde a Secretaría Xeral, manifestouse xustamente, hai poucos días,  S.E. Monseñor Luís Arguello ante a opinión pública. Co espírito de colaboración e honestidade ben expresado, ninguén pode poñer en dúbida a credibilidade da Igrexa nas súas declaracións e actividades”.

Na sesión inaugural tamén se lembrou aos bispos falecidos desde a última Asemblea Plenaria: Mons. Damián Iguacen Borau, bispo emérito de Tenerife;  Mons. Alfonso Milián Sorribas, bispo emérito de  Barbastro-Monzón;  Mons. Juan del Río Martín, arcebispo castrense; e Mons. Rafael Palmero Ramos, bispo emérito de Orihuela-Alacante. 

 

“Fieis ao envío misioneiro”. Liñas de acción pastoral 2021-2025

A Asemblea Plenaria aprobou as liñas de acción pastoral da Conferencia Episcopal para o quinquenio 2021-2025 co título: “Fieis ao envío misioneiro. Claves do contexto actual, marco eclesial e liñas de traballo”. Unhas liñas de acción nas que a chamada do Señor, ”Ide e anunciade o Evanxeo”, faise pregunta: Como evanxelizar na actual sociedade española?

Como xa adiantou o cardeal Omella no seu discurso inaugural, a conversión pastoral, o  discernimento e a  sinodalidade, son os tres eixos principais que, en sintonía co papa Francisco e coa Igrexa universal, vertebran e motivan estas liñas de acción. “O noso obxectivo –sinalou- é que a Igrexa en España, tanto na súa presenza social como na súa organización interna, na súa misión e na súa vida, se poña en marcha cara ao Reino prometido, en saída misioneira, en camiño evanxelizador”.

O marco xeral da acción pastoral da CEE é unha invitación para acoller o desafío dunha conversión pastoral para unha saída misioneira. Saír para “facerse próximos” ás persoas coas que compartimos espazo, traballo, vocación e misión. Saír ao encontro da sociedade para facer presente a presenza da Igrexa que anuncia, celebra e serve. Saír ao encontro para a escoita e o diálogo e tamén acoller e xerar ámbitos para realizar un traballo conxunto cos de dentro. Para iso proponse un traballo en catro liñas: primeiro anuncio do Evanxeo, acompañamento ás persoas, presenza misioneira na vida pública e procesos formativos.

 

Servizo de comuñón, asesoramento e axuda ás oficinas para a protección de menores

Tamén se aprobou a creación dun servizo de asesoramento para as oficinas diocesanas para a protección dos menores e a prevención de abusos. Este servizo de comuñón e axuda préstase ás oficinas diocesanas creadas en toda España para apoiar os seus traballos nas diversas áreas da súa actividade. Estarase tamén ao dispor das oficinas creadas polas congregacións relixiosas.

 

Novo texto do testamento vital

A Subcomisión Episcopal para a Familia e Defensa da Vida presentou á Asemblea un informe acerca da eutanasia e o testamento vital e a proposta dun novo texto de Declaración de Instrucións previas e vontades anticipadas, que foi aprobado pola Plenaria.

A persoa que asine este texto manifesta o seu desexo de que “se chegase a padecer unha enfermidade grave e incurable ou a sufrir un padecemento grave, crónico e  imposibilitante ou calquera outra situación crítica; que se me administren os coidados básicos e os tratamentos adecuados para paliar a dor e o sufrimento; que non se me aplique a prestación de axuda a morrer en ningunha das súas formas, sexa a eutanasia ou o “suicidio medicamente asistido”, nin que se me prolongue abusiva e irracionalmente o meu proceso de morte”.

Tamén pide “axuda para asumir cristiá e humanamente a miña propia morte e para iso solicito a presenza dun sacerdote católico e que se me administren os  sacramentos pertinentes”.

 

Nova lei educativa

Os bispos tamén falaron estes días sobre Educación. Mons. Alfonso Carrasco Rouco, presidente da Comisión Episcopal para a Educación e Cultura, informou sobre os traballos realizados en diversos ámbitos en relación á nova lei educativa.

Un destes traballos é a actualización do currículo da área de Relixión Católica, desde Educación Infantil ata Bacharelato, para adaptalo ao marco curricular da LOMLOE. Un proceso que se iniciou coa organización, o pasado mes de marzo, do foro «Cara a un novo currículo de relixión» coa participación de expertos de todos os ámbitos educativos que permitiu considerar todas as cuestións que deben terse en conta na revisión do currículo de Relixión Católica. Mons. Carrasco informou á Plenaria da síntese deste foro. Máis información picando aquí.

Dentro desta Comisión, Mons. Carrasco presentou a creación dun departamento de Pastoral do Deporte que faga presente a misión da Igrexa neste campo importante da actividade humana.

 

Institución de laicos acólitos e lectores con carácter estable

Os bispos españois tamén estudaron estes días a posta en marcha da carta do papa Francisco  Spiritus Domini, para a institución estable de laicos como lectores e acólitos. Para iso traballaron sobre o informe elaborado pola Comisión Episcopal para a Liturxia en coordinación coa Comisión Episcopal para a Evanxelización, Catequese e Catecumenado, acerca dos criterios litúrxicos, formativos e pastorais. Previuse a preparación dun plan de formación para as persoas que vaian ser instituídas para eses ministerios  laicais.

 

Outras informacións

Dentro do ámbito da Comisión Episcopal para a Liturxia, a Plenaria aprobou o novo ritual de exequias, o Misal e o Leccionario para as misas da Benaventurada Virxe María; e a tradución dos textos Litúrxicos da Memoria libre da Benaventurada Virxe María de Loreto.

A Comisión Episcopal para os Laicos, a Familia e a Vida informou sobre o Ano “Familia Amoris Laetitia (19 de marzo de 2021-26 de xuño de 2022) convocado polo papa Francisco no 5º aniversario da publicación da  exhortación apostólica Amoris Laetitia e sobre a consulta acerca da “Pastoral de Maiores”, a instancias de Roma. Os bispos acordaron celebrar cada 26 de xullo, memoria de S. Joaquín e Sta. Ana, a festa dos avós.

Os bispos recibiron información sobre as implicacións para a Igrexa en España da obrigación do cumprimento normativo e da necesidade dun plan de “Compliance” nas institucións eclesiais. Para iso contouse coa exposición do profesor da Facultade de Dereito  Canónico da Universidade de Navarra, Diego  Zalbidea González.

Tamén interviñeron na Plenaria o reitor da Igrexa Nacional Española en Roma, Jaime Brosel Gavilá, para explicar a situación actual da devandita Igrexa, e o  P. Antonio España,  SJ, Provincial dos Xesuítas, para falar sobre o Camiño Ignaciano.

Os presidentes das Comisións Episcopais tiveron a oportunidade de comunicar as actividades que desenvolveron desde a Plenaria anterior. A Asemblea Plenaria, ademais, recibiu información sobre o estado actual de Ábsida (TRECE e COPE).

Os bispos membros da Asemblea Plenaria elixiron a  Mons. José Manuel Lorca, bispo de Cartaxena, novo presidente da Comisión Episcopal para as Comunicacións Sociais. Substitúe a  Mons. Juan del Río, falecido o pasado 28 de xaneiro.  Mons. Lorca Planes era membro do Consello Episcopal de Economía, do que agora formará parte o bispo  coadxutor de Almería,  Mons. Antonio Gómez Cantero.

Doutra banda, non se aceptou a renuncia do arcebispo de Valladolid, cardeal Ricardo  Blázquez, como Gran Chanceler da Universidade Pontificia de Salamanca e pedíuselle que siga no cargo ata a próxima Plenaria.

Como é habitual na primeira Plenaria do ano, aprobáronse as Intencións da Conferencia Episcopal Española do ano 2022 polas que reza o Apostolado de Oración-Rede Mundial de Oración do Papa. Tamén se trataron diversos asuntos económicos e de seguimento.

Por último, con respecto ao tema de asociacións nacionais, aprobouse a modificación de estatutos para o Movemento de Acción Católica “Xuventude Obreira Cristiá” (XOC). Aprobáronse os estatutos e  erección da “Fundación Educativa Filipense”; da Fundación Educativa “José  Grás” e da Federación de Cáritas diocesanas “Cáritas Federadas en Galicia”; ademais da supresión da “Asociación española de musicólogos eclesiásticos”.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp