1/12/2022

,

Dedicación de la S.I. Catedral de Santa María de Tui
1/12/2022

,

Dedicación de la S.I. Catedral de Santa María de Tui

Nova Xunta de Goberno da Cofradía Penitencial de N. P. Xesús do Silencio

Nova Xunta de Goberno da Cofradía Penitencial de N. P. Xesús do Silencio

O pasado 18 de decembro de 2019, o Bispo diocesano, D. Luis Quinteiro Fiuza, asinou o nomeamento da Xunta de Goberno da Cofradía Penitencial de Noso Pai Xesús do Silencio para o próximo cuatrienio, atendendo ás razón expostas pola devandita cofradía e o seu Cofrade Maior, o Rvdo. D. José Antonio Marzoa Rodríguez.

Os novos cofrades que conforman a Xunta son:

  • D Guillermo Carballido Rodríguez, Presidente
  • D. Juan Carlos Carballido Rodríoguez, Secretario Xeral e Vice-presidente 1º
  • D. Manuel Segura Fernández, Vice-presidente 2º e Tesoureiro-Contador
  • D. Iñaqui Izaguirre Fernández, Vogal e Responsable de Actos Procesionais.
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp