27/03/2023

,

San Ruperto
27/03/2023

,

San Ruperto

Nova Xunta de Goberno da Cofradía Penitencial de N. P. Xesús do Silencio

Nova Xunta de Goberno da Cofradía Penitencial de N. P. Xesús do Silencio

O pasado 18 de decembro de 2019, o Bispo diocesano, D. Luis Quinteiro Fiuza, asinou o nomeamento da Xunta de Goberno da Cofradía Penitencial de Noso Pai Xesús do Silencio para o próximo cuatrienio, atendendo ás razón expostas pola devandita cofradía e o seu Cofrade Maior, o Rvdo. D. José Antonio Marzoa Rodríguez.

Os novos cofrades que conforman a Xunta son:

  • D Guillermo Carballido Rodríguez, Presidente
  • D. Juan Carlos Carballido Rodríoguez, Secretario Xeral e Vice-presidente 1º
  • D. Manuel Segura Fernández, Vice-presidente 2º e Tesoureiro-Contador
  • D. Iñaqui Izaguirre Fernández, Vogal e Responsable de Actos Procesionais.
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp