24 de Abril de 2024

,

San Fidel de Sigmaringa
24 de Abril de 2024

,

San Fidel de Sigmaringa

O bispo Luís Quinteiro preside a Misa Crismal en Tui

O bispo Luís Quinteiro preside a Misa Crismal en Tui
Foto: Durante la eucaristía se consagró el Santo Crisma y los óleos o aceites que se utilizarán para ungir a los enfermos y a los que van a bautizar.

O Mércores Santo, 13 de abril de 2022, ás 12 horas da mañá, o bispo de Tui-Vigo Luís Quinteiro Fiuza presidiu na catedral tudense a Misa  Crismal  concelebrada con numerosos sacerdotes do presbiterio diocesano, que nesa cerimonia renovarvos os seus compromisos sacerdotais para “actualizar no tempo, o sacerdocio de Xesucristo”, expresou o prelado.

Durante a celebración desta mañá, o bispo de Tui-Vigo,  Mons. Luís Quinteiro, destacou a importancia da vida de oración, poñendo especial énfase na espiritualidade do libro dos  Salmos, como parte esencial da vida  presbiteral: “os  salmos son o corazón do pobo crente; foron os que, ao longo dos séculos, guiaron a fe do noso pobo, no que Xesucristo viviu”. Ademais, destacou que “os sacerdotes temos ese oficio divino de perpetuar a oración da Igrexa que se expresa nos  salmos” e engadiu que “unha das necesidades máis urxentes, os sacerdotes habemos de renovar a nosa espiritualidade; e esa espiritualidade fundaméntase na fidelidade á nosa promesa do oficio divino, do rezo diario dos  salmos nas horas  canónigas”.

A Misa  Crismal, así presidida polo bispo e  concelebrada cos  presbíteros da Diocese, é unha celebración destinada a consagrar o santo  Crisma —por iso, “misa  crismal”— e tamén a bendicir os óleos ou aceites que se usarán para unxir aos enfermos e aos que se van a bautizar ou  catecúmenos. 

Crisma é utilizado para  signar aos bautizados e aqueles que reciben o  sacramento da confirmación, unxir nas mans aos que serán ordenados  presbíteros, e na cabeza aos que serán consagrados bispos, así como para a dedicación dunha igrexa ou dun altar.

Esta celebración é considerada como unha das principais manifestacións da plenitude sacerdotal do bispo e é tamén signo da estreita unión dos sacerdotes con el.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp