23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso
23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso

O número total de declaracións a favor da Igrexa aumenta en 209.218 con respecto á Renda de 2022

O número total de declaracións a favor da Igrexa aumenta en 209.218 con respecto á Renda de 2022

A Conferencia Episcopal presentou, o xoves 14 de decembro, os datos da campaña da Renda do ano 2023 que corresponde ao exercicio fiscal de 2022. Na rolda de prensa interviñeron o vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, e o director de o secretariado para o Sostemento da IgrexaJosé María Albalad Aiguabella.

O número total de declaracións a favor da Igrexa é de 7.631.143, o que supón un aumento de 209.218 con respecto á Renda de 2022.Este dato confirma que o número de declaracións non só mantívose, senón que se obtiveron asignacións procedentes de novos declarantes.

Grazas a estes declarantes, o importe total asignado a favor da Igrexa Católica ascende a 358.793.580 euros. Se se compara esta cantidade coa liquidación provisional do ano anterior, a cantidade aumentou en 38 millóns de euros, o que supón un aumento do 11,9% fronte ao 8,5% do ano anterior.

En relación á porcentaxe de persoas que marcan a casa da X, segundo os datos facilitados pola Secretaría de Estado de Facenda, a porcentaxe total de persoas que non marcan ningunha das X de Fins Sociais ou da Igrexa católica subiu en 6 décimas con relación ao ano anterior do (36,28% ao 36,92%), o que supuxo que a porcentaxe de asignantes  da X da Igrexa con relación ao total de declarantes descendese en tres décimas.

Declaracións e porcentaxe de asignación por comunidades

En 16 das 17 comunidades autónomas aumentou o número total de declaracións a favor da Igrexa. Destacan especialmente Andalucía, Madrid, Comunidade Valenciana e Castela-A Mancha. Pola súa banda, atendendo á porcentaxe de asignación, incrementouse en Cantabria, Baleares, Estremadura e Murcia.

En relación co importe asignado, produciuse un incremento da cantidade recadada en todas as Comunidades Autónomas. En termos absolutos, os maiores aumentos en euros asignados prodúcense en Madrid, Andalucía, Comunidade Valenciana e Cataluña. Ademais, 10 comunidades sitúanse por encima da media en % de asignantes , destacando Castela-A Mancha (43,9%), A Rioxa (43,3%), Estremadura (43,5%), Murcia (42,6%) e Castela e León (41,4%).

Declaracións e porcentaxe de asignación por delegacións de Facenda

Por delegacións de Facenda, a provincia con máis asignación continúa sendo Cidade Real (51,26%). Séguenlle Xaén (46,6%), Badaxoz (46,17%) e Ávila (45,22%). Na Renda de 2023, en 10 delegacións de Facenda produciuse un incremento no % de asignación. Os maiores incrementos foron en Cantabria (+0,16%), Baleares (+0,14%), Badaxoz (+0,13%) e Xixón (+0,12).

En valor absoluto, as delegacións de facenda onde creceron máis o número de asignacións son Madrid, Valencia, Málaga, Murcia e Sevilla. En relación cos importes asignados, en todas as delegacións de facenda creceu o importe asignado, destacando por orde Madrid (+ 9,7 millóns €), Barcelona (+ 3,3), Valencia (+ 2,4), Baleares (+ 1,7) Sevilla e Málaga (+ 1,4).

Novidades nos datos da Renda 2023

Segundo estes datos provisionais, na Declaración da Renda de 2023 destaca o aumento na asignación nos tramos de 50 a 59 anos e de 60 a 69 anos.

En canto ao tipo de declaración, individual ou conxunta, mantívose a tendencia do incremento de asignacións en tributación conxunta polo que, por primeira desde que temos datos, a porcentaxe (32,5%) supera ao das declaracións individuais (31,46%).

Solidariedade entre as dioceses

Fondo Común Interdiocesano é o instrumento que canaliza a distribución da asignación tributaria ás dioceses españolas e outras realidades eclesiais. Este fondo constitúese coa partida correspondente á Asignación tributaria.

A cantidade percibida está en relación coa capacidade e fortaleza económica que hai en cada provincia e os mecanismos de distribución teñen como criterio a solidariedade e a comuñón entre as diversas dioceses. De modo que as dioceses que están en provincias con rendas altas axudan a soster ás dioceses da España despoboada e, por tanto, con menor capacidade para o seu sostemento. Trátase de un mecanismo de comuñón eclesial de recursos que permite manter a acción pastoral en lugares nos que, doutro xeito, sería case imposible.

A asignación tributaria supón, como media, o 22% do financiamento das dioceses. Iso significa unha progresiva mellora da súa capacidade de financiamento propio por outras vías á marxe da declaración da renda (aumento das colectas propias, traballo das oficinas de sostemento nas dioceses, etc.).

Un financiamento que fixo posible que este ano as diocese españolas aumentasen nun 17% o diñeiro destinado ao labor pastoral e asistencial da Igrexa.

«Grazas escríbese con X»

Pero detrás de todos estes datos están cada unha das persoas que cada ano mostran a súa confianza no labor da Igrexa marcando a X na Declaración da Renda. E a elas está dedicada a campaña de agradecemento que pon hoxe en marcha a oficina de Sostemento da Igrexa co lema, «Grazas escríbese con X».

Os protagonistas desta Campaña son as máis de 8,7 millóns de persoas que mostraron o seu apoio á Igrexa marcando a X na súa declaración da Renda. Todas forman parte de a familia Xtantos. Unha familia que fai posible soster a actividade da Igrexa ofrecendo o seu tempo, a súa oración ou coa súa achega económica. E unha familia que se completa cos que reciben esta axuda da Igrexa, tanto social como espiritual. Eles tamén son os rostros que están detrás dos datos que hoxe se presentan.  

Ademais, para responder o seu compromiso coa transparencia, a páxina web Xtantos estrea un especial web onde se poden consultar, de maneira visual e accesible, todos os resultados da campaña de 2023 (IRFP 2022). 

O especial sérvese de unha ilustración animada para dar as grazas a todos os que marcando a X contribúen a soster o inmenso labor que realiza a Igrexa. Inclúe un mapa de España interactivo onde é posible consultar os datos segmentados por Comunidades Autónomas. Tamén cinco ránquines coas delegacións de Facenda e CC.AA. líderes en porcentaxe de asignación, número de ‘X’ en termos absolutos, ou recadación…  Ademais, propón seguir a viaxe da X mostrando o seu percorrido desde a casa da Renda ata chegar aos máis desfavorecidos e vólvense a presentar os testemuños que este ano pedían que se marcase a casa da Igrexa. 

Outro portal, donoamiiglesia.es, permite doar directamente a calquera parroquia de España, para facer chegar directamente as axudas ás institucións que as poñen ao servizo da sociedade.

Pola súa banda, a Oficina de Transparencia da CEE presenta o martes 19 de decembro a Memoria de actividades da Igrexa católica en España 2022, onde dará conta de toda a actividade da Igrexa en España nese ano.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp