16 de Xuño de 2024

,

Juan Francisco de Regis
16 de Xuño de 2024

,

Juan Francisco de Regis

O papa Francisco publica a súa mensaxe para a I Xornada Mundial dos Avós e Persoas Maiores

O papa Francisco publica a súa mensaxe para a I Xornada Mundial dos Avós e Persoas Maiores

O pasado 22 de xuño, o papa Francisco publicou a súa mensaxe para a I Xornada Mundial dos Avós e as Persoas Maiores que se celebrará, a partir deste ano, o cuarto domingo de xullo, preto da memoria litúrxica dos santos Xoaquín e Ana, avós de Xesús. Este ano, ao coincidir o 25 de xullo coa solemnidade de Apóstolo Santiago, desde a delegación diocesana de Pastoral Familiar, propúxose celebrala o venres 23 de xullo.

«Eu estou contigo todos os días» é o lema escollido para esta primeira Xornada co que lembrar, tal e como explica o papa Francisco na súa mensaxe que: “mesmo cando todo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Señor segue enviando anxos para consolar a nosa soidade e repetirnos: «Eu estou contigo todos os días». Isto dicho a ti, dimo a min, a todos. Este é o sentido desta Xornada que quixen celebrar por primeira vez precisamente este ano, despois dun longo illamento e unha continuación aínda lenta da vida social. Que cada avó, cada ancián, cada avoa, cada persoa maior —sobre todo os que están máis sós— reciba a visita dun anxo!”.

Ademais, a  Penitenciaría  Apostólica concede a Indulxencia Plenaria aos avós, aos maiores e a todos os fieis que participen o 25 de xullo de 2021 na celebración que presidirá o Papa Francisco na Basílica Papal do Vaticano ou nos diversos actos que se realizarán en todo o mundo. Tamén se concede a Indulxencia aos fieis que dediquen un tempo adecuado a visitar aos seus irmáns maiores necesitados ou en dificultade. Os que non poidan saír de casa por un motivo grave, recibirán a indulxencia uníndose  espiritualmente ás celebracións deste día a través dos medios de comunicación.

A  Penitenciaría  Apostólica lembra na súa nota as tres condiciones habituais que esixe a Igrexa para obter a indulxencia: confesión  sacramental, comuñón  eucarística e oración segundo as intencións do Sumo Pontífice.

O Santo Padre instituíu esta Xornada Mundial dos Avós e as Persoas Maiores o 31 de xaneiro de 2021 no marco do Ano «Familia  Amoris  Laetitia», que se inaugurou en marzo de leste mesmo ano con motivo do 5º aniversario da publicación da  exhortación  apostólica do papa Francisco,  Amoris  Laeitita, dedicada á felicidade e ao amor no seo da familia. O cardeal  Farrell, perfecto do  Dicasterio para os Laicos, a Familia e a Vida, sinalou, ante o anuncio desta nova Xornada Mundial, que: “este é o primeiro froito do Ano Familia  Amoris  Laetitia, un don para toda a Igrexa destinado a permanecer ao longo dos anos. A pastoral das persoas maiores é unha prioridade inaprazable para toda comunidade cristiá. Na  encíclica  Fratelli  tutti, o Santo Pai lémbranos que ninguén se salva só. Nesta perspectiva é necesario atesourar a riqueza espiritual e humana que se foi transmitindo ao longo das xeracións”.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp