19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll
19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll

San Fins de Lougares

San Fins de Lougares

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

San Fins de Lougares

Información
horarios de misas
Inverno:
Sábados: 18:30 hrs.

Verán:
De luns a venres: 18:00 hrs.*.
Sábados: 19:30 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.

* Só do 9 ao 30 de setembro.