22 de Xullo de 2024

,

Santa María Magdalena
22 de Xullo de 2024

,

Santa María Magdalena

San Mamede de Torroso

San Mamede de Torroso

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

San Mamede de Torroso

Información
horarios de misas
Inverno:
Martes e xoves: 19:00 hrs,

Verán:
Martes e xoves: 20:00 hrs.

Misa dominical:
Xaneiro, febreiro, marzo, xullo, agosto e setembro:
Sábados: 19:00 hrs. (inverno); 20:00 hrs. (verán).

Abril, maio, xuño, outubro, novembro e decembro:
Domingos e festivos: 11:00 hrs.

OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.