21 de Febreiro de 2024

,

San Pedro Damián
21 de Febreiro de 2024

,

San Pedro Damián

San Mateo de Oliveira

San Mateo de Oliveira

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

San Mateo de Oliveira

Información
horarios de misas
Inverno:
Sábados: 19:00 hrs.
Domingos: 11:00 hrs.

Verán:
Sábados: 20:00 hrs.
Domingos: 11:00 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.