23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso
23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso

San Miguel de Oia

San Miguel de Oia

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

San Miguel de Oia

Información
horarios de misas
De setembro a xuño:
San Miguel de Oia.
Luns a sábado: 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 09:30 hrs | 11:00 hrs.

Capilla Liñares

Xoves: 20:00 hrs.
Sábados: 19:00 hrs.
Domingos e festivos: 12:30 hrs.

Xullo e agosto:
San Miguel de Oia.
Luns a sábado: 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 09:30 hrs | 11:00 hrs.

Capilla Liñares
Luns a sábado: 10:00 hrs.
Xoves: 20:00 hrs.
Sábados: 21:00 hrs.
Domingos e festivos: 12:30 hrs.