18 de Maio de 2024

,

San Juan I
18 de Maio de 2024

,

San Juan I

San Miguel de Ponteareas

San Miguel de Ponteareas

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

San Miguel de Ponteareas

Información
horarios de misas
Inverno:
De luns a sábados: 09:00 e 19:30 hrs.
Domingos e festivos: 10:00, 12:00 e 19:30 hrs.

Verán:
De luns a sábados: 09:30 e 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 10:00, 12:00 e 20:00 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.