23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso
23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso

San Salvador de Louredo

San Salvador de Louredo

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

San Salvador de Louredo

Información
horarios de misas
De novembro a febreiro:
Venres: 17:30 hrs.
Domingos e festivos: 13:15 hrs.

De marzo a outubro:
Venres: 18:30 hrs.
Domingos e festivos: 13:15 hrs.