21 de Maio de 2024

,

San Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires
21 de Maio de 2024

,

San Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires

San Salvador de Maceira

San Salvador de Maceira

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

San Salvador de Maceira

Información
horarios de misas
Todo o ano:
De luns a sábado: variable.
Domingos e festivos: 11:15 hrs.

OBSERVACIONES
* De luns a sábado só se celebrará misa no caso de haber unha intención: 18:00 hrs. en inverno e 20:00 hrs. en verán (os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial).

Para máis información consultar no teléfono da parroquia ou no tableiro parroquial.