23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso
23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso

San Xián de Petán, Anexo

San Xián de Petán, Anexo

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

San Xián de Petán, Anexo

Información
horarios de misas
Xaneiro, marzo e novembro:
Sábados: 18:00 hrs.

Maio, xullo e setembro:
Sábados: 19:00 hrs.

Febreiro, abril, xuño, agosto, outubro e decembro:
Domingos e festivos: 10:00 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.