23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres
23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres

Santa Cristina da Ramallosa

Santa Cristina da Ramallosa

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

Santa Cristina da Ramallosa

Información
horarios de misas
Inverno:
- Igrexa Parroquial:
De luns a sábado: 19:00 hrs
Domingos e festivos: 12:00 hrs
- Capela Carmelitas:
De luns a domingo: 08:45 hrs.

Verán:
- Igrexa Parroquial:
De luns a sábado: 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 12:00 hrs.
- Capela Carmelitas:
De luns a domingo: 08:45 hrs
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.