25 de Febreiro de 2024

,

San Cesáreo
25 de Febreiro de 2024

,

San Cesáreo

Santa María de As Neves

Santa María de As Neves

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

Santa María de As Neves

Información
horarios de misas
Inverno:
Sábados (no Barrio a Estación): 18:00 hrs.
Domingos e festivos: 12:00 hrs.

Verán:
Sábados (no Barrio a Estación): 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 12:00 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.