23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres
23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres

Santa María do Viso

Santa María do Viso

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

Santa María do Viso

Información
horarios de misas
Inverno:
Mércores: 20:00 hrs.
Sábados: 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 12:30 hrs.

Verán:
Mércores: 21:00 hrs.
Sábados: 21:00 hrs.
Domingos e festivos: 12:30 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.