23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso
23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso

Santiago de Redondela

Santiago de Redondela

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

Santiago de Redondela

Información
horarios de misas
Inverno:
De luns a sábado: 19:00 hrs.
Domingos e festivos: 10:00 y 12:30 hrs.

Verán:
De luns a sábado: 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 10:00 e 12:30 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.