23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres
23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres

Santos Xusto e Pastor de Entenza

Santos Xusto e Pastor de Entenza

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

Santos Xusto e Pastor de Entenza

Información
horarios de misas
Inverno:
Sábados: 19:00 hrs.
Domingos e festivos: 11:00 hrs,

Verán:
Sábados: 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 11:00 hrs.

OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.
Non hai culto de luns a venres. A misa dominical alternarase en función da semana celebrándose o sábado ou o domingo (nunca haberá misa ambolos dous días nunha mesma semana).