28/06/2022

,

San Ireneo
28/06/2022

,

San Ireneo

Programación Pastoral

Programación Pastoral

Neste curso 2020-2021, seguimos percorrendo xuntos o camiño cara ao obxectivo do plan trienal (2019-2023): “Renovar, por medio de accións concretas, os ámbitos significativos da pastoral diocesana: palabra, liturxia, caridade e comuñón”

“A Evanxelización coma vocación” (Mateo 28, 16-20)

A presente programación pastoral, que hai que comprender á luz do plan cuatrienal 2019-2023, articúlase ao redor dunha serie de ideas de forza: A conversión pastoral, a participación laical, a integración da mocidade, a promoción da acción caritativo-social da Igrexa e os medios de comunicación.

Presentación Bispo
Introdución

Consultar

Ver

Programación diocesana

Consultar

Ver

Programación por delegacións

Consultar

Ver

Cartel e himno 2019/2020

Consultar

Ver

Programación Pastoral completa