18 de Maio de 2024

,

San Juan I
18 de Maio de 2024

,

San Juan I

Programación Pastoral

Programación Pastoral

A programación ofrécenos doce accións divididas en catro bloques temáticos. Todas teñen interese e serán, sen dúbida, un paso adiante no camiño de acadar unha comunidade diocesana cunha fe máis viva e operante. Pero gustaríame determe na que fai referencia ao gran evento eclesial e pastoral que será a XVI Asemblea Xeral Ordinaria do Sínodo dos Bispos.

A Evanxelización coma vocación (Mateo 28, 16-20)

Desde que en 2021 comezou o proceso sinodal, a nosa diocese participou de maneira moi activa nas distintas fases; agora pídesenos que continuemos afectiva e efectivamente vinculados ao Sínodo por medio da oración e a escoita. Rógovos encarecidamente que recedes polo Sínodo. Será unha forma de manter vivo ese lazo espiritual cun acontecemento do que somos parte e que xerou tantas expectativas.

Presentación Bispo

Consultar

Ver

Programación diocesana

Consultar

Ver

Programación por delegacións

Consultar

Ver

Calendario 2023/2024

Consultar

Ver

Cartel 2023/2024

Consultar

Ver