12 de Xuño de 2024

,

San Onofre
12 de Xuño de 2024

,

San Onofre

Recuperar a dimensión humana da vocación cristiá para poder consolidar e profundar a dimensión teolóxica

Recuperar a dimensión humana da vocación cristiá para poder consolidar e profundar a dimensión teolóxica

Na festa de santo Tomás de Aquino, que o Centro Teolóxico «San Xosé» de Vigo celebrou o luns 30 de xaneiro, o bispo de Tui-Vigo, durante a eucaristía que presidiu na capela do Seminario, exhortou a todos os presentes a recuperar «a dimensión humana da nosa misión, da vocación cristiá» e do ministerio sacerdotal, e manifestou que «nos tempos actuais, a Igrexa terá que volver a santo Tomás de Aquino, porque el iluminou moito esa dimensión humana da persoa». Tras a eucaristía, que deu comezo ás 12 horas, recolleu a testemuña o pai xesuíta Bert Daelemans que impartiu a relatorio «Pintor do retrato de Deus: o Espírito Santo e o quefacer teolóxico».

En relación á necesidade de recuperar a dimensión humana á hora de proclamar a mensaxe de Xesucristo, Mons. Luís Quinteiro explique que «imos rapidamente á dimensión teolóxica, pero temos que preocuparnos: as persoas que se achegan a nós están sandadas, humanamente? Nós coa nosa acción ministerial axudamos á recuperación plena da persoa? Hai unha psicoloxía sa en todos os crentes? Hai un modo que transcende toda redución ideolóxica?». Ante estes interrogantes expostos, o prelado tudense insistiu en que se trata de «unha misión que temos que desenvolver, especialmente, naqueles que buscan ao señor —catequistas, mozos, aspirantes unha vocación—. Hoxe nós teremos que volver a esa dimensión, porque o noso mundo moderno hase intelectualizado demasiado e hai que recuperar esa base psicolóxica, humana, de transparencia, do creado». Así, finalizou destacando que «para santo Tomás, a sensibilidade é a clave para poder articular un pensamento intelectual».

Ao termo da eucaristía, o acto continuou no salón de actos do Seminario coa conferencia «Pintor do retrato de Deus: o Espírito Santo e o quefacer teolóxico», na que o sacerdote xesuíta Bert Daelemans, doutor en Teoloxía e profesor da Universidade Pontificia de Comillas, departiu acerca da persoa do Espírito Santo, a través de tres liñas de estudo: a primeira,  o Espírito Santo, ás veces, o esquecido no quefacer teolóxico; a segundo, o Espírito Santo como persoa ponte para a comuñón e a unión de contrarios; a terceira, o Espírito Santo contemplado na arte contemporánea.  

O acto finalizou co agradecemento do bispo de Tui-Vigo cara ao profesor Bert Daelemans, por presentar «o paradoxo desde unha perspectiva moi interesante, hoxe» e engadiu que, «despois de a crise da metafísica e da filosofía da conciencia moderna, creo que hai que buscar unha nova maneira de achegarse, desde a perspectiva cristiá, á realidade. Paréceme moi potente esta dimensión que el desenvolve na súa obra».

Desde o inicio de curso, o Centro Teolóxico «San Xosé» de Vigo procurou achegarse ao estudo da teoloxía desde o punto de vista da linguaxe —a través da conferencia inaugural impartida polo profesor José Carlos Rodríguez: «Heidegger e a linguaxe»—, da poesía —co relatorio de Yolanda Obregón, durante a festa de Santa Catalina: «Rosario. A poética de Mons. Gilberto Gómez González» e, agora, destacando a arte contemporánea como unha forma a través da cal profundar no estudo teolóxico, gracias a conferencia do profesor Bert Daelemans.

El Centro Teológico «San José» de Vigo celebra a santo Tomás de Aquino | © Carol B.
El obispo de Tui-Vigo, Mons. Luis Quinteiro, presidió la celebración eucarística en la capilla del Seminario Mayor.
« de 21 »
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp