7/12/2021

,

San Ambrosio
7/12/2021

,

San Ambrosio

Actividades

Actividades

O sentido e finalidade da Igrexa Católica é evanxelizar, é dicir: vivir, celebrar, transmitir e testemuñar a fe en Xesucristo como o Fillo de Deus. Esta labor organízase nunha serie de actividades pastorais que poden agruparse en 4 grandes áreas ou dimensións: ensino, celebración, caridade e comuñón.

Ensinoensino

Catequeses parroquiais (de infancia, de xuventude, e de adultos), escolas de congregacións relixiosas, conferencias, cursiños de teoloxía, Instituto de Ciencias Relixiosas, etc.

En 2019

0K
Primeiras Comuñóns

participaron nas catequeses de Primeira Comuñón máis de 1351 nenos e nenas

0
Confirmaciones

serviron de catequistas máis de 400 persoas

0K
Escolas

nas escolas relixiosas (20) formáronse 13.331 alumnos e alumnas

0
Seminario Menor

no Seminario Menor de Tui formáronse 35 seminaristas

0
Seminario Maior

no Seminario Maior de Vigo formáronse 7 seminaristas

0
Ciencias Relixiosas

no Instituto de Ciencias Relixiosas cursaron carreira 8 alumnos/as

0
Cursos de Teoloxía

nos cursos de teoloxía (“Ágora”) participaron 40 persoas

0
Conferencias

organizáronse moitas conferencias de diversos temas eclesiásticos e sociais

Centros educativos en Tui-Vigo (2019)

Centro Educativo
ALUMNADO
Centro Amor de Deus (Irmás do Amor de Deus)
1.200
Centro Apóstol Santiago (PP. Xesuitas)
2.256
Centro Colexio Hogar AFUNDACIÓN (PP. Salesianos)
550
Centro Compañía de María – Enseñanza (Irmás da C. de María)
1.013
Centro Divino Mestre (Misioneiras do Divino Maestro)
110
Centro O Pilar (Ir. Maristas -Vigo)
902
Centro Fillas de María Inmaculada (Irmás de Mª Inmaculada.)
236
Centro A Inmaculada (Fundación Félix Rodríguez. González)
315
Centro María Auxiliadora (PP. Salesianos)
820
Centro María Inmaculada (Irmás. Carmelitas)
736
Centro Mariano (Franciscanas Misioneiras M. Divino Pastor)
998
Centro Miralba (Fillas de Xesús)
1.081
Centro Neno Xesús de Praga (Fillas da Caridade -S. Vicente)
321
Centro Padre Míguez (Ir. Calasancias)
511
Centro PP. Somascos
297
Centro San Xosé de Cluny (Relixiosas Misioneras de S. Xosé)
648
Centro San Xosé da Guía (Servas de San Xosé)
463
Centro San Xoán Bosco (Fillas de María Auxiliadora)
313
Centro San Xosé-Carmelitas (Ir. Carmelitas –A Guarda)
250
Centro Santa María (Ir. Maristas -Tui)
311
TOTAL
13.331

Celebracióncelebración

Sacramentos e outros ritos nas parroquias, escolas, grupos, hospitais, etc.

En 2019

0
Centros de culto

Eucaristías diarias e dominicais en máis de 300 centros de culto

0
Bautizos

Celebráronse máis de 1.251 bautizos.

0
Primeiras Comuñóns

Celebráronse 1.351 Primeiras Comuñóns

0
Confirmacións

Celebráronse 613 confirmacións

0
Matrimonios

Celebráronse 159 vodas relixiosas

0
Entierros

Oficiáronse 1.647 enterramentos cos seus respectivos funerais

... e unha grande cantidade de outras celebracións como aniversarios de funerais, Reconciliacións sacramentais (“confesións”), Uncións a enfermos (nos hospitais e nas casas), novenas, rosarios, etc.

Caridadecaridade

Promoción da solidariedade e da xustiza social axudando ás persoas con dificultades, mediante o servizo de moitas comunidades relixiosas, de Cáritas e doutras asociacións intimamente relacionadas coa Igrexa.

En 2019

0
Acollidas

atendéronse en casa de acollida/albergue a 129 persoas

0K
Comedores Sociais

repartíronse unhas 90.000 comidas en 3 comedores sociais

0
Axuda a dependentes de drogas

axudouse a unhas 720 persoas con drogadicción nun centro (130 internas)

0
Minusválidos

en 3 centros tense atendido a 330 persoas con discapacidade

0
Menores

Acolleuse a 127 menores internos en 4 centros de acollida

0
Mulleres

en 2 centros de acollida a mulleres atendéronse 73 mulleres

0
Maior

atendéronse 424 persoas anciás (internas) en 4 centros

0
Formación Laboral

formáronse en cursos laborais a unhas 210 persoas desempregadas

+ 0
En situación de pobreza

entre Cáritas Diocesana, as 60 Cáritas Parroquiais e outras asociacións caritativas (San Vicente de Paúl, San Caetano, etc.), axudáronse a máis de 9.900 persoas en situación de pobreza.

0 M
Investimento en beneficencia

invertíronse en axuda caritativa unhs 2,5 millóns de euros, dos que unha décima parte dedicouse para a axuda ao desenvolvemento en “países do Sur”.

Servizos socio-caritativos relacionados coa Igrexa de Tui-Vigo (2019)

Casas de acollida/albergue: 1

487 personas atendidas
Casa “Nsa. Sra. da Saúde” (Ir. Misioneiros Enf. Pobres);
Personas atendidas: 487 en albergue transeúntes.

Comedores sociais: 3

90.000 persoas atendidas (aprox. 290 cada día de lunes a venres).
Comedor “da Esperanza” (Fundación Casa Caridad Vigo-Hogar San José); unhas 150 personas cada día.

Comedor “Misión do silencio” (Misioneiras do Silencio); unhas 130 personas cada día.

Residencia “Servas de Xesús”; unhas 80 personas (bocadillos cada día).

Centros de atención a drogodependentes: 3

411 persoas atendidas
Dende Cáritas; personas atendidas: 171

Sociedad San Vicente de Paúl; personas atendidas: 15

Centro “Proyecto Hombre” (Fundación Monte del Gozo); personas atendidas: unas 225 internas.

Centros para persoas con discapacidade: 3

223 persoas atendidas
Fogar e Clínica “San Rafael” (Ir. San Juan de Dios); persoas atendidas: 74 internas

Centro “Sta. María Esperanza” (Escravas V. Dolorosa); persoas atendidas: 100 (internas).

Centro “Virxe do Rosario” (Escravas V. Dolorosa); persoas atendidas: 49 (internas).

Centros de acollida para menores: 4

104 personas atendidas
Centro “O Seixo” (Relixiosas do Bo Pastor)

Casa-familia “Sta. Xoaquina” (Ir. Carmelitas Vedrunas); persoas atendidas: 11 (internas)

Fogar “S. José” (Fillas da Caridade); persoas atendidas: 74 (internas)

Fogar “Santísima Trinidade” (Ir. Trinitarias); persoas atendidas: 19 (internas)

Centros de acollida para inmigrantes: 1

3 persoas atendidas.
Fogar “Santísima Trinidade” (Ir. Trinitarias); persoas atendidas: 3

Centros de acollida para mulleres: 2

21 persoas atendidas.
Fogar “Santa Isabel” (Servas da Paixón); persoas atendidas: 13 mulleres + os seus 15 fillos (internas).

Casa “Las Samaritanas” (Fundación Las Samaritanas); persoas atendidas: 6 mulleres en varios cursos de formación/integración (non internas).

Residencias para maiores: 5

426 persoas atendidas
Residencia “La Inmaculada” (Angélicas); personas atendidas: 56 (internas).

Residencia “Paz y Bien” (Franciscanas Hospitalarias); personas atendidas: 72 (internas).

Capuchinos - Hogar de jubilados; personas atendidas: 6 (internas).

Residencia “San Telmo” (Hnas. Ancianos Desamp.); personas atendidas: 121 (internas).

Residencia “Santa Marta” (Hnas. Ancianos Desamp.); personas atendidas: 171 (internas).

Centros de formación laboral para desempregados: 2

933 persoas atendidas
Centro “Divino Maestro” (Misioneiras do Divino Mestre)

Cáritas Diocesana

Outros centros de atención e axuda a necesitados: 73

Programa familia 75 persoas atendidas
Programa familia 75 persoas atendidas

Ambulatorios de rehabilitación: 1

70.000 persoas atendidas.
Clínica “San Rafael” (Ir. San Xoán de Deus); persoas atendidas: unhas 216 persoas atendidas cada día (unas 70.000 ao ano)

Número de voluntarios: 399

400 persoas axudan no funcionamento da caridade da diocese
400 persoas axudan no funcionamento da caridade da diocese

Comuñóncomuñón

Organismos de corresponsabilidade: