22 de Abril de 2024

,

Santos Sotero y Cayo
22 de Abril de 2024

,

Santos Sotero y Cayo

Actividades

Actividades

O sentido e finalidade da Igrexa Católica é evanxelizar, é dicir: vivir, celebrar, transmitir e testemuñar a fe en Xesucristo como o Fillo de Deus. Esta labor organízase nunha serie de actividades pastorais que poden agruparse en 4 grandes áreas ou dimensións: ensino, celebración, caridade e comuñón.

Ensinoensino

Catequeses parroquiais (de infancia, de xuventude, e de adultos), escolas de congregacións relixiosas, conferencias, cursiños de teoloxía, Instituto de Ciencias Relixiosas, etc.

En 2020

0K
Primeiras Comuñóns

participaron nas catequeses de Primeira Comuñón máis de 1.293 nenos e nenas.

0
Catequistas

serviron de catequistas máis de 600 persoas.

0K
Escolas

nas escolas relixiosas (20) formáronse 12.835 alumnos e alumnas.

0
Seminario Menor

no Seminario Menor de Tui formáronse 35 seminaristas.

0
Seminario Maior

no Seminario Maior de Vigo formáronse 6 seminaristas.

0
Ciencias Relixiosas

no Instituto de Ciencias Relixiosas cursaron carreira 8 alumnos/as.

0
Cursos de Teoloxía

nos cursos de teoloxía (“Ágora”) participaron 40 persoas (datos do 2019).

0
Conferencias

organizáronse moitas conferencias de diversos temas eclesiásticos e sociais.

Centros educativos en Tui-Vigo (2020)

Centro Educativo
ALUMNADO
Centro Amor de Deus (Irmás do Amor de Deus)
1.000
Centro Apóstol Santiago (PP. Xesuitas)
1.593
Centro Colexio Hogar AFUNDACIÓN (PP. Salesianos)
560
Centro Compañía de María – Enseñanza (Irmás da C. de María)
997
Centro Divino Mestre (Misioneiras do Divino Maestro)
164
Centro O Pilar (Ir. Maristas -Vigo)
882
Centro Fillas de María Inmaculada (Irmás de Mª Inmaculada.)
287
Centro A Inmaculada (Fundación Félix Rodríguez. González)
250
Centro María Auxiliadora (PP. Salesianos)
724
Centro María Inmaculada (Irmás. Carmelitas)
736
Centro Mariano (Franciscanas Misioneiras M. Divino Pastor)
1.058
Centro Miralba (Fillas de Xesús)
1.081
Centro Neno Xesús de Praga (Fillas da Caridade -S. Vicente)
324
Centro Padre Míguez (Ir. Calasancias)
479
Centro PP. Somascos
254
Centro San Xosé de Cluny (Relixiosas Misioneras de S. Xosé)
654
Centro San Xosé da Guía (Servas de San Xosé)
459
Centro San Xoán Bosco (Fillas de María Auxiliadora)
309
Centro San Xosé-Carmelitas (Ir. Carmelitas –A Guarda)
684
Centro Santa María (Ir. Maristas -Tui)
340
TOTAL
12.835

Nota: Todos os datos corresponden ao ano 2020, salvo os pertencentes ao Centro María Inmaculada (Hnas. Carmelitas) e ao Centro Miralba (Fillas de Xesús), que corresponden ao ano 2019. 

Celebracióncelebración

Sacramentos e outros ritos nas parroquias, escolas, grupos, hospitais, etc.

En 2020

0
Centros de culto

Eucaristías diarias e dominicais en máis de 200 centros de culto.

0
Bautizos

Celebráronse máis de 1.148 bautizos.

0
Primeiras Comuñóns

Celebráronse 1.293 Primeiras Comuñóns.

0
Confirmacións

Celebráronse 413 Confirmacións.

0
Matrimonios

Celebráronse 156 vodas relixiosas.

0
Entierros

Oficiáronse 2.476 enterramentos cos seus respectivos funerais.

... e unha grande cantidade de outras celebracións como aniversarios de funerais, Reconciliacións sacramentais (“confesións”), Uncións a enfermos (nos hospitais e nas casas), novenas, rosarios, etc.

Caridadecaridade

Promoción da solidariedade e da xustiza social axudando ás persoas con dificultades, mediante o servizo de moitas comunidades relixiosas, de Cáritas e doutras asociacións intimamente relacionadas coa Igrexa.

En 2020

0
Acollidas

Atendéronse en casa de acollida/albergue a 129 persoas.

0K
Comedores Sociais

Repartíronse unhas 29.106 comidas en 3 comedores sociais.

0
Axuda a dependentes de drogas

Axudouse a unhas 147 persoas cen centros de rehabilitación para dependentes de drogas.

0
Formación laboral

Formáronse en cursos laborais a unhas 583 persoas desempleadas.

0
Menores

Acolleuse a 91 persoas en 3 centros de menores e mozos para a tutela da infancia.

0
Mulleres

Atendéronse a 9 persoas nun centro para a promoción da muller e vítima da violencia.

0
Anciás, enfermos e discapacitados

Atendéronse 589 persoas anciás en 7 centros para anciás, enfermos crónicos e persoas con discapacidade.

0
Actividade cultural

Xestionáronse 4 bens inmobles de interese cultural e desenvolvéronse máis de 10 proxectos de construción e rehabilitación.

En situación de pobreza
+ 0

entre Cáritas Diocesana, as 57 Cáritas Parroquiais e outras asociacións caritativas (San Vicente de Paúl, San Caetano, etc.), axudáronse a máis de 32.800 persoas en situación de pobreza.

Investimento en beneficencia
0 M

invertíronse en axuda caritativa unhs 3,1 millóns de euros, dos que unha décima parte dedicouse para a axuda ao desenvolvemento en “países do Sur”.

Servizos socio-caritativos relacionados coa Igrexa de Tui-Vigo (2020)

Casas de acollida/albergue: 1

81 personas atendidas
Casa “Nsa. Sra. da Saúde” (Ir. Misioneiros Enf. Pobres);
Persoas atendidas: 81 en albergue transeúntes.

Comedores sociais: 3

90.000 persoas atendidas (aprox. 350 cada día de luns a venres).
Comedor “da Esperanza” (Fundación Casa Caridad Vigo-Hogar San José); unhas 150 personas cada día.

Comedor “Misión do silencio” (Misioneiras do Silencio); unhas 150 personas cada día.

Residencia “Servas de Xesús”; unhas 65 personas (bocadillos cada día).

Centros de atención a drogodependentes: 3

147 persoas atendidas.
Dende Cáritas; personas atendidas: 171

Sociedad San Vicente de Paúl; personas atendidas: sen datos do 2020.

Centro “Proxecto Home” (Fundación Monte del Gozo); personas atendidas: sen datos do 2020.

Casas para anciás, enfermos crónicos e persoas con discapacidade: 8

589 persoas atendidas.
Fogar e clínica “San Rafael” (Hnos. San Xoán de Deus); persoas atendidas: 161.

Centro “Santa María Esperanza” (Escravas V. Dolorosa); persoas atendidas: 80.

Centro “Virxe do Rosario” (Escravas V. Dolorosa); persoas atendidas: 49.

Residencia "Paz y Bien" (Franciscanas Hospitalarias); personas atendidas: sin datos.

Capuchinos — Fogar de Xubilados; persoas atendidas: sen datos.

Residencia "S. Telmo" (Irs. Anciás Desamp.); persoas atendidas: 113.

Residencia "Sta. Marta" (Irs. Anciás Desamp.); personas atendidas: 141.

Centros de acollida para menores: 4

91 personas atendidas.
Casa-familia “Sta. Xoaquina” (Ir. Carmelitas Vedrunas); persoas atendidas: 12.

Fogar “Santísima Trinidade” (Ir. Trinitarias); persoas atendidas: 19.

Centro de día Atención de menores e guardería (Cáritas); persoas atendidas: 60.

Centros de acollida para inmigrantes: 1

4 persoas atendidas.
Fogar “Santísima Trinidade” (Ir. Trinitarias); persoas atendidas: 4.

Centros de acollida para mulleres: 2

9 persoas atendidas.
Fogar “Santa Isabel” (Servas da Paixón); persoas atendidas: 9 mulleres.

Casa “Las Samaritanas” (Fundación Las Samaritanas); persoas atendidas: sen datos do 2020.

Residencias para maiores: 9

829 persoas atendidas.
Capuchinos — Punto de Encuentro; persoas atendidas: 95.

7 grupos de Conferencias de S. Vicente de Paul; persoas atendidas: 700 (dato del 2019).

Centro de acollida para presos; persoas atendidas: 34.

Centros de formación laboral para desempregados: 2

583 persoas atendidas.
Centro “Divino Maestro” (Misioneiras do Divino Mestre); persoas atendidas: 164.

Cáritas Diocesana; persoas atendidas: 419.

Consultorios familiares e outros centros para a defensa da vida e a familia

Programa Familia: 71 persoas atendidas
Programa Familia (Cáritas): 71 persoas atendidas.

Ambulatorios de rehabilitación: 1

2.328 persoas atendidas.
Clínica “San Rafael” (Ir. San Xoán de Deus); persoas atendidas: máis de 2.000 ao ano.

Máis de 500 voluntarios

axudan no funcionamento da caridade da diocese.
539 voluntarios tan só nas Cáritas parroquiais.

Comuñóncomuñón

Organismos de corresponsabilidade: