20 de Xuño de 2024

,

Santa Florentina de Cartagena
20 de Xuño de 2024

,

Santa Florentina de Cartagena

Cabildo Catedral

Cabildo Catedral

Cabildo Catedral

Ilustrísimo Sr. Deán-Presidente

 • Lic. D. José Diéguez Dieppa

Moi Ilustres Sres. Cóengos:

 • Lic. Don Joaquín Estévez Estévez, organista
 • D. José Luis Portela Trigo
 • Dr. D. Guillermo Juan Morado, penitenciario 
 • Ilmo. Sr. Lic. D. José Diéguez Dieppa, prefecto de Liturxia
 • Ilmo. Sr. Lic. D. Xosé Uxío Nerga Menduiña, lectoral
 • Lic. D. Santiago Freire Comesaña, ecónomo-fabriquero, pro-prefecto de Liturxia.
 • Lic. D. Santiago Manuel Vega López, director do Museo Catedralicio.
 • Lic. D. Manuel Salcidos González, secretario
 • Lic. D. Fernando Cerezo García
 • Ilmo. Sr. Lic. D. José Vidal Novoa
 • Lic. D. Daniel Goberna Sanromán, prefecto de Música
 • Ilmo. Sr. Lic. D. Jesús Martínez Carracedo
 • Rvdo. Sr. Lic. D. Juan Diz Miguélez

Moi Ilustres Sres. Cóengos Eméritos:

 • D. Moisés Alonso Valverde
 • Prof. D. Ramón Pena González
 • D. Juan Manuel González Blanco
 • Lic. D. Avelino Bouzón Gallego, co oficio de arquiveiro
 • Dr. D. Ignacio Domínguez González
 • Dr. D. Jesús Casás Otero
 • Ilmo. Mons. Dr. D. Juan Luis Martínez Lorenzo

Estatutos