2/02/2023

,

La Presentación del Señor
2/02/2023

,

La Presentación del Señor

Cabildo Catedral

Cabildo Catedral

Cabildo Catedral

Ilustrísimo Sr. Deán-Presidente

 • Lic. D. José Diéguez Dieppa

Moi Ilustres Sres. Cóengos:

 • Lic. D. Avelino Bouzón Gallego, Arquiveiro
 • Lic. Don Joaquín Estévez Estévez, Organista
 • Ilmo. Mons. Dr. D. Juan Luis Martínez Lorenzo
 • D. José Luis Portela Trigo
 • Lic. D. Andrés Fernando Fuertes Palomera
 • Dr. D. Guillermo Juan Morado, Penitenciario e secretario
 • Ilmo. Sr. Lic. D. José Diéguez Dieppa, Prefecto de Liturxia
 • Ilmo. Sr. Lic. D. Xosé Uxío Nerga Menduiña, Lectoral
 • Lic. D. Santiago Freire Comesaña, Ecónomo-Fabriquero, Pro-Prefecto de Liturxia.
 • Lic. D. Santiago Manuel Vega López, Director do Museo Catedralicio.
 • Lic. D. Manuel Salcidos González
 • Lic. D. Fernando Cerezo García
 • Ilmo. Sr. Lic. D. José Vidal Novoa
 • Lic. D. Daniel Goberna Sanromán, Prefecto de Música
 • Ilmo. Sr. Lic. D. Jesús Martínez Carracedo
 • Rvdo. Sr. Lic. D. Juan Diz Miguélez 

Moi Ilustres Sres. Cóengos Eméritos:

 • D. Moisés Alonso Valverde
 • Prof. D. Ramón Pena González
 • D. Juan Manuel González Blanco
 • D. Luis Hierro Najarro
 • Dr. D. Ignacio Domínguez González
 • Dr. D. Jesús Casás Otero

Estatutos