24/03/2023

,

Santa Catalina de Suecia
24/03/2023

,

Santa Catalina de Suecia

Economía

A Igrexa, para levar adiante a súa misión de evanxelizar, precisa medios materiais e económicos, que debe empregar con criterios de austeridade, de solidariedade e de transparencia.

Na nosa Diocese, o resumo do exercicio económico no ano 2021 foi o seguinte:

Gráficas creadas pola Conferencia Episcopal Española cos datos económicos da diocese de Tui-Vigo obtidos durante o ano 2021.