18/05/2022

,

San Juan I
18/05/2022

,

San Juan I

Economía

A Igrexa, para levar adiante a súa misión de evanxelizar, precisa medios materiais e económicos, que debe empregar con criterios de austeridade, de solidariedade e de transparencia.

Na nosa Diocese, o resumo do exercicio económico no ano 2020 foi o seguinte:

Gráficas creadas pola Conferencia Episcopal Española cos datos económicos da diocese de Tui-Vigo obtidos durante o ano 2020.