23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso
23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso

Estructuras de goberno e administración

Estructuras de goberno e administración

Estructuras de goberno e administración

“A diocese, como calquera institución, está dotada dunha estrutura de goberno e administración encargada de impulsar as actividades, asignar e distribuír as funcións, aprobar as políticas xerais, designar os mecanismos e procesos de toma de decisións, administrar os recursos económicos, etc.”

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

Curia diocesana

Órganos consultivos

Delegacións e secretariados

Cabildo catedral

ORGANIGRAMA