12 de Xuño de 2024

,

San Onofre
12 de Xuño de 2024

,

San Onofre

Órganos consultivos

Órganos consultivos

Órganos consultivos

Xunto aos órganos executivos existen uns órganos consultivos cuxa función é asesorar ao bispo no goberno da diocese naquelas cuestións ou materias que requiran un especial coñecemento ou pericia.

Presidente

 • Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza (Bispo)

Secretaria

 • Dna. Almudena Suárez Cerviño

Membros natos

 • D. Juan Luis Martínez Lorenzo (Vigairo Xeral)
 • D. José Vidal Novoa (Vigairo de Pastoral)
 • D. José Diéguez Dieppa (Vigairo do Clero)
 • D. Jesús Martínez Carracedo (Vigairo de Asuntos Económicos)
 • D. Juan Carlos Sendón Fojo (Vigairo Xudicial)
 • D. Juan José González Estévez (Delegado Episcopal de Apostolado Segrar)
 • D. Alfredo García Fernández (Delegado Episcopal para a Vida Consagrada)
 • D. Javier Alonso Docampo (Delegado Episcopal de Acción Caritativo-Social)
 • D. Juan Luis Martínez Lorenzo (Delegado Episcopal de Educación na Fe)
 • D. José Diéguez Dieppa (Delegado Episcopal de Liturxia)
 • D. Manuel Lage Lorenzo (Secretario do Consello de Presbiterio)
 • Ir. Corona Nieta Baceiredo (Presidenta de CONFER)
 • D. Michele Piazzi (Presidente do Consello Diocesano de Leigos)

Membros elixidos

Sacerdotes seculares

 • D. Gonzalo Domínguez Bargiela (zona Norte)
 • D. Santiago Freire Comesaña (zona Sur)
 • D. José Antonio Eiró Otero (zona Centro)
 • D. Xosé Manuel Pereira Vidal (zona Vigo)

Institutos Relixiosos e Sociedades de Vida Apostólica

 • Ir. María Eugenia Palencia Laderas (servizo educativo)
 • Ir. Elena María Blanco Gallinal (servizo social)
 • Ir. Inmaculada [Mª del Carmen] Fernández Rodríguez (servizo parroquial)

Segrares de Movementos e Asociacións

 • D. Luis José Boullosa Martínez (Acción Católica)
 • Dna. Amalia Tamame Álvarez (Consello Diocesano de Leigos)
 • Dna. Fina Torrado Sánchez (Consello Diocesano de Leigos)

Segrares representantes dos Arciprestados

 • Dna. María del Carmen Batán Fernández (Arciprestado de A Guarda.Tebra)
 • Dna. Mónica Villar Guisado (Arciprestado de Tui-Entenza)
 • Dna. Marisol Fernández Expósito (Arciprestado de San Martiño)
 • Dna. María Jesús González Barros (Arciprestado de Tea-Condado)
 • D. Juan Carlos Iglesias Muñoz (Arciprestado de Montes-Mondariz)
 • Dna. Rocío Castro Lusquiños (Arciprestado de Redondela-Oitavén)
 • D. Gumersindo Alonso Tourón (Arciprestado de A Louriña)
 • Dna. Sara Gaviño Martínez (Arciprestado de Miñor)
 • D. Joaquín García Comesaña (Arciprestado de Vigo-Santo André)
 • Dna. Judit Julia Nogueiras Meléndez (Arciprestado de Vigo-Fragoso)
 • Dna. Lucía Gil Fernández (Arciprestado de Vigo-Centro)
 • D. Santiago Ogando Pérez (Arciprestado de Vigo-Casablanca)
 • D. Marcos Pérez Pérez (Arciprestado de Vigo-Teis)
 • Dna. Noelia Reyes Sanjuás (Arciprestado de Vigo-Lavadores)

Segrares representantes de grupos de persoas

 • Dna. Itziar Lorenzo Arenas (Pastoral Xuvenil)
 • Dna. María Luisa Vidal Cebreiro (Pastoral dos maiores)
 • D. José M. Cabo (Pastoral Familiar)
 • Dna. Rosa Mª Cameselle Fernández (Pastoral Familiar)

Segrares representantes de grupos de sectores pastorais

 • Dna. María Rosa Sánchez Méndez (Cáritas)
 • D. José Manuel González Gómez (Acción Caritativo-Social)
 • Dna. Almudena Suárez Cerviño (Educación na Fe)
 • D. Rafael Bargiela (Acción Litúrxica)

Membros de libre designación episcopal

 • D. Jaime Barrecheguren Beltrán
 • D. David Viso Carrera
 • D. José Manuel Rodríguez Lago

ESTATUTOS

Consello Presbiteral

Consultar

Ver

Consello de Pastoral

Consultar

Ver

Consello de Laicos

Consultar

Ver

Consello de Asuntos Económicos

Consultar

Ver