24 de Maio de 2024

,

María Auxiliadora
24 de Maio de 2024

,

María Auxiliadora

Políticas

Políticas

Tendo sempre como centro e base as ensinanzas de Xesucristo, a Igrexa, estendéndose ao longo do mundo e dos séculos, tense organizado en cada época e lugar coa asistencia do Espíritu Santo e coas achegas humanas, tratando de manter a unidade como signo de comuñón e de continuidade. Froite deste longo proceso é a lexislación ou normativa eclesiástica, que na actualidade está contida principalmente no “Código de Dereito Canónico” promulgado en 1983 para toda a Igrexa.

Políticas diocesáns

MEMORANDA

E a propia Diocese concreta tamén as normas sobre as que ten competencia por medio de Decretos, que se publican no “Boletín do Bispado de Tui-Vigo”. Estas normas vanse recollendo de modo sintético e práctico en compendios chamados “Memoranda”, dos que o último publicado data do ano 2021