6/10/2022

,

San Bruno
6/10/2022

,

San Bruno

Un acordo entre concello e diocese servira para conservar o patrimonio da igrexa en Vigo

Un acordo entre concello e diocese servira para conservar o patrimonio da igrexa en Vigo