2/10/2022

,

Santos Ángeles Custodios
2/10/2022

,

Santos Ángeles Custodios

Unha Igrexa en saída celebra a Xornada da Acción Católica e o Apostolado Segrar

Unha Igrexa en saída celebra a Xornada da Acción Católica e o Apostolado Segrar