21 de Maio de 2024

,

San Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires
21 de Maio de 2024

,

San Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires

XL Semana de Apostolado Segrar: «Os novos movementos da Igrexa»

XL Semana de Apostolado Segrar: «Os novos movementos da Igrexa»

O xoves 25 de maio, ás 20 horas, nos locais parroquiais do Corazón de María, a delegación episcopal de Apostolado Seglar e o Consello Diocesano de Laico da diocese de Tui-Vigo, organizan a mesa redonda «Os novos movementos da Igrexa», que contará coa intervención de membros da Hakuna, Pedras Vivas e Emaús/Effetá. Esta actividade enmárcase dentro da XL Semana de Apostolado Seglar que, baixo o lema «Xuntos anunciamos o que vivimos», busca visibilizar a riqueza da diversidade que habita na realidade eclesial da diocese tudense e, tamén, celebrar a Xornada da Acción Católica e o Apostolado Seglar que a Igrexa celebra cada ano xunto coa solemnidade de Pentecostes —este ano coincide o domingo 28 de maio—.

Hakuna

Hakuna é unha familia eucarística que nace no Río de Janeiro na JMJ de 2013: son cristiáns que xuntos seguen a Cristo, compartindo un estilo de vida; que aprenden axeonllados ante Cristo Hostia e, así, aprenden a vivir axeonllados ante o próximo, ante a vida e ante o mundo.

Xuridicamente, Hakuna é unha Asociación privada de fieis, aprobada polo Cardeal Arcebispo de Madrid, D. Carlos Osoro. O Código de Dereito Canónico contempla as Asociacións de fieis públicas e privadas. As Asociacións privadas de fieis son as que promoven os fieis, e as Asociacións públicas de Fieis que son as que promove e erixe a Xerarquía Eclesiástica.

Pedras Vivas

O obxectivo dos grupos xuvenís ignacinos chamados Pedras Vivas é facilitar o encontro entre o non crente que entra nun monumento cristián e o crente que o acolle e explícalle a historia do lugar sacro, que provoca que as se convertan no que Florenskj dixo da icona «o marco do Encontro». Pedras Vivas pretende, por unha banda, que a visita sexa vivida como un anuncio da fe para os máis afastados e, por outro, que se realiza como comunidade cristiá baseada na oración, que convida á oración. Dese modo, o turista vive nas súas propias carnes o que as pedras do edificio quérenlle dicir. E o «lugar de arte» transfórmase en lugar de acollida, de escoita, de mistagoxía . Nun lugar de Encontro.

Emaús/Effetá

Ambos son o que se coñece como«retiros impacto». É dicir, o seu obxectivo é propoñer aos participantes —independentemente da súa relixión, ideoloxía, grupo social ou situación persoal— un encontro íntimo con Deus como unha experiencia radical. Os retiros de Effetá  e de  Emaús son propostas para todo o mundo, non pertencen a unha orde, congregación ou movemento da Igrexa. De feito, os propios novos e adultos que os realizaron propóñenos a bispos e a parroquias das dioceses para implementalos como recurso de evanxelización. 

A orixe destes retiros-impacto está en San Luís, Miami. A idea xurdiulles  a unha laico, Myrna Gallagher e ao seu párroco, David G. Russell en 1978. Eles foron os que, en oración, decidiron que esta nova forma de evanxelización —no caso de Emaús— viraría ao redor dos versículos do Evanxeo de Santo Lucas. 

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp