27 de Maio de 2024

,

San Agustín de Cantorbery
27 de Maio de 2024

,

San Agustín de Cantorbery

XL Semana de Apostolado Segrar: «Que supón pertencer a un movemento ou asociación eclesial»

XL Semana de Apostolado Segrar: «Que supón pertencer a un movemento ou asociación eclesial»

O martes 23 de maio, á 20 hora, nos locais parroquiais do Corazón de María, a delegación episcopal de Apostolado Seglar e o Consello Diocesano de Laico da diocese de Tui-Vigo, organizan a mesa redonda «Que supón pertencer a un movemento ou asociación eclesial», que contará coa intervención de membros da Acción Católica Xeneral, Focolares da Unidade, Equipos da nosa Señora e Adoración Nocturna Masculina. Esta actividade enmárcase dentro da XL Semana de Apostolado Seglar que, baixo o lema «Xuntos anunciamos o que vivimos», busca visibilizar a riqueza da diversidade que habita na realidade eclesial da diocese tudense e, tamén, celebrar a Xornada da Acción Católica e o Apostolado Seglar que a Igrexa celebra cada ano xunto coa solemnidade de Pentecostes —este ano coincide o domingo 28 de maio—.

Acción Católica Xeneral

É unha asociación laical creada pola propia Igrexa para a evanxelización das persoas e das realidades nas que está inmersa a parroquia. En estreita vinculación co Bispo, en cada Iglesia particular e, coa Igrexa en España, a través da Comisión Episcopal para os Laico, Familia e Vida da Conferencia Episcopal Española.

Ofrece unha experiencia de vida e de fe, vivida persoal e comunitariamente, a través dunha proposta formativa atenta á vida, iluminada desde o Evanxeo e orientada á misión, en corresponsabilidade.

Focolares da Unidade

O Movemento dos Focolares é unha gran e variada familia, é un «novo pobo nado do Evanxeo», como o definiu a fundadora, Chiara Lubich, que o iniciou en 1943 en Trento (Italia), durante a segunda guerra mundial, como unha corrente de renovación espiritual e social. Foi aprobado en 1962 co nome oficial de Obra de María e difundido en máis de 180 países con máis de 2 millóns de adherentes.

O Movemento conta, no seu interior, con cristiáns de moitas Igrexas e comunidades cristiás, fieis doutras relixións e persoas de conviccións non relixiosas. Cada un adhire a el nos seus fins e o seu espírito, na fidelidade á Igrexa de cada un, ou ao credo de cada un, e á súa conciencia.  As comunidades son chamadas Focolares, onde viven os que no Movemento fixeron votos de castidade, pobreza e obediencia. Forman parte do focolar algunhas persoas casadas tamén que, fieis ao seu estado de vida e vivindo a súa vida familiar, comparten cos virxes a elección radical de poñer en práctica o amor evanxélico e de vivir para realizar a unidade.

Equipos da nosa Señora

É un movemento de matrimonios, dirixido e coordinado por matrimonios que se organizan en grupos chamados equipos integrados por 4 a 6 parellas acompañadas por un sacerdote consiliario. Os ENS nacen no París da 2.ª Guerra Mundial e na posguerra constitúense en movemento aprobando a Carta Fundacional en 1948. O padre Henri Caffarel, cuestionado por algúns novos matrimonios sobre como poderían ir máis aló nas súas promesas bautismais e que poderíalles axudar a vivir a fe en parella, elabora un método que favorece a comunicación no matrimonio en profundidade e á luz de Cristo. É así como a Espiritualidade Conxugal, noméase por primeira vez na historia da Igrexa e constitúese no carisma fundamental do movemento.

Os ENS están pensados para dar resposta a todos aqueles matrimonios que busquen ser felices seguindo a Cristo xuntos e buscando cumprir a súa vontade.

Adoración Nocturna Masculina

Constitúe desde 1877, unha Asociación Pública de Fieis que reunidos en pequenos grupos se alternan para adorar ao Señor presente na Eucaristía no silencio da noite. Santo Ignacio de Loyola, no libro dos Exercicios Espirituais, no Principio e Fundamento, di que o home foi creado para Encomiar, facer reverencia e servir a Deus O noso Señor e desta forma salvar a súa alma. Isto é o que fai o adorador nas súas vixilias. Mentres o resto da humanidade, descansa, nós dispoñémonos a rezar, pedindo por toda a humanidade, por toda a Igrexa, por cada un de nós; dispoñémonos a escoitar aquilo que o Señor quere comunicarnos.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp