23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso
23 de Xuño de 2024

,

San José Cafasso

Xornada de Infancia Misioneira baixo o lema «Comparto o que son»

Xornada de Infancia Misioneira baixo o lema «Comparto o que son»

A Xornada da Infancia Misioneira, organizado por Obras Misionais Pontificias (OMP), celebrarase este ano o domingo 14 de xaneiro co lema «Comparto o que son». Esta Xornada está dirixida a que nenos de todo o mundo fórmense na misión e que a súa xenerosidade sirva para axudar aos misioneiros no seu traballo coa infancia.

Con esta Obra Pontificia, o papa implica aos nenos do mundo para axudar a outros pequenos como eles nas misións. E conta tamén con adultos comprometidos, que axudan nesta formación durante todo o ano.

Coas achegas recollidas por Infancia Misioneira, sostense o traballo que se realiza cos nenos nos 1.122 territorios de misión que ten a Igrexa. Con este diñeiro apóianse máis de 2.500 proxectos de educación, saúde, protección da vida e evanxelización. Ao ano os misioneiros axudan a máis de 4 millóns de nenos en 120 países.

España, no primeiro lugar da clasificación

En 2023 España ocupou o primeiro lugar na clasificación de países que máis achegan a Infancia Misioneira (co diñeiro recadado en 2022) para con iso poder financiar proxectos en misións. A colecta enviada desde España en 2023 alcanzou os 2.325.225,17€ e foron 44 países beneficiados.

OMP en España preparou materiais para convidar os nenos xuntos cos seus educadores para vivir esta Xornada. Ofrece recursos para educación infantil, primaria e para catequistas, educadores e familias.

A Obra da Infancia Misioneira é unha Xornada global, que se celebra en todos os continentes, pero non consiste en que os países máis desenvolvidos axuden aos menos desenvolvidos. Os proxectos fináncianse co diñeiro recadado en todo o mundo. Todos os países achegan, en maior ou menor medida, ao Fondo Universal de Solidariedade. Isto é un reflexo da universalidade de la Iglesia.

O total recadado nesta Xornada de Infancia Misioneira en 2023 para repartir en proxectos para a Infancia en 2024 é de 13.446.269,82 euros. Destaca, neste sentido, que, no ano 2023, Togo achegou 25.122,25 euros a este Fondo Universal de Solidariedade.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp