19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll
19 de Maio de 2024

,

San Francisco Coll

Irmandade do Dulce nome de Xesús e Casa da Misericordia

Irmandade do Dulce nome de Xesús e Casa da Misericordia

Irmandade do Dulce nome de Xesús e Casa da Misericordia

Sede: C/ Párroco Don Manuel Rodríguez Vázquez s/n 36700 Tui (Pontevedra)
Presidente: D. Jorge Gonçalves Murta
Teléfono: 986 600 660
Prior: D. Santiago Jesús Freire Comesaña